Gemeente Edam-Volendam

Edam-Volendam maakt deel uit van de metropoolregio Amsterdam. De indrukwekkende geschiedenis, de verhalen, de cultuur, de beelden, de diversiteit (eigen(w)aardigheid) op kleinschalig niveau en tegelijkertijd de gemeenschappelijkheid op een hoger niveau, bieden een prachtige schakering in kwaliteiten. Onze inwoners zijn betrokken en ondernemend. We helpen elkaar en weten van aanpakken. Daarin schuilt de gezamenlijke kracht. Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen en partners bouwen we aan een gemeenschap en gemeente die bijdraagt aan ons welzijn en geluk.

Mensen zijn zichzelf. Van oudsher heeft men overleefd door onderlinge verbondenheid en hard werken. De inwoners van onze gemeente zijn makkelijk in het contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen hier voelen goed aan dat niemand gelijk is aan de ander, maar wel dat iedereen gelijkwaardig is. Dat levert soms pittige strijd op omdat ieders mening er toe doet. Het elkaar serieus nemen en de bereidheid om er samen uit te komen is groot. Zo leveren strijd en gezonde competitie ook nog eens de beste resultaten op. Strijd en competitie kunnen alleen functioneren als er sprake is van sportiviteit. Sportiviteit is misschien wel het kernwoord als het gaat om het in één woord samenvatten van de identiteit van onze gemeente en haar inwoners. Sportiviteit is een vanzelfsprekendheid. De basis voor alles. Sportief van laagste tot hoogste niveau. Maar ook sportief als in het respecteren en accepteren van elkaars mening. De basis voor het tot stand laten komen van al onze ambities.

Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente.


Meest recente vacatures in Gemeente Edam-Volendam

Contactinformatie