Gemeente Hattem

De stad Hattem is in ontwikkeling! In de gemeente staat er de komende jaren veel te gebeuren op het maatschappelijk terrein. Er wordt o.a. een Kulturhus ontwikkeld en een centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd. Ook worden rijkstaken gedecentraliseerd naar de gemeente en proberen we deze en alle andere ontwikkelingen af te stemmen in regionaal verband.

De specifieke locatie die Hattem als Gelderse gemeente inneemt aan de grens met de provincie Overijssel speelt in alle vraagstukken een belangrijke rol. We willen blijvend zorgen voor een kwalitatief hoog woon- en leefmilieu voor de inwoners van Hattem. Daarnaast speelt de samenwerking met de gemeente Heerde en Oldebroek de komende jaren een belangrijke rol!

Onze organisatie is ingericht volgens het directiemodel. Dat betekent een platte structuur met de gemeentesecretaris als ‘directeur’ aan het hoofd van de organisatie. De organisatie bestaat uit de eenheden: Ontwikkeling en Advies, Publiek en Service, Realisatie en Beheer en Bedrijfsvoering. De vier eenheidsmanagers geven integraal leiding aan hun eenheid. Hattem werkt op veel terreinen samen met onze buurgemeenten Heerde en Oldebroek.

Werken in onze gemeente zorgt voor dynamiek en ontwikkeling. We zijn trots op onze medewerkers en het enthousiasme, de loyaliteit en betrokkenheid waarmee zij werken. Enkele kernwoorden voor onze organisatie zijn: enthousiast en ambitieus management, korte lijnen met bestuur en leuke collega’s. Genoeg afwisselende onderwerpen waarbij je het gemeentelijke werkterrein goed leert kennen. Werken binnen onze organisatie zorgt in ieder geval voor een leuke werkomgeving waarin je je snel thuis zult voelen.


Meest recente vacatures in Gemeente Hattem

Contactinformatie