Gemeente Nieuwegein

De stad Nieuwegein bestaat sinds 1971 en is sindsdien sterk gegroeid. Nieuwegein is een stad met 63.000 inwoners. Goed bereikbaar en met prima voorzieningen. Nog steeds verandert er veel. De komende jaren verrijst een nieuw stadscentrum, krijgen verschillende woonwijken een flinke opknapbeurt en gaat het voorzieningenniveau verder omhoog.  Dat vraagt van onze medewerkers veel flexibiliteit en creativiteit. Klantgericht werken en onze taken goed doen staan hoog in het vaandel. Ook maken we een grote slag in het digitaal aanbieden van diensten. We hechten eraan dat onze diensten toegankelijk en van goede kwaliteit zijn.  

Hoe houden of maken we de stad gezellig, leefbaar, veilig en aantrekkelijk? Hoe bevorderen we het samenleven van Nieuwegeiners?  Het zijn slechts een paar voorbeelden van de vele vragen waarop de gemeente Nieuwegein antwoorden moet geven. Essentieel daarbij is dat we dat steeds zoveel mogelijk samen met de Nieuwegeiners willen doen.


Meest recente vacatures in Gemeente Nieuwegein

Contactinformatie