Gemeente Son en Breugel

Son en Breugel is een groene, Brabantse gemeente met ruim 17.000 inwoners waar het goed wonen, werken en verblijven is. De ligging van bedrijvenpark Ekkersrijt binnen de gemeentegrenzen, zorgt ook voor stedelijke bedrijvigheid.

Vanuit ons nieuwe kantoorgebouw in het centrum van Son en Breugel werken we met 80 collega’s aan onze lokale opgaven op het gebied van klimaat, energie en verduurzaming, welzijn, wonen en zorg, veiligheid en mobiliteit.

Als organisatie zijn we ons aan het heroriënteren op onze rol en positie in de samenleving, de gewenste organisatiestructuur en wat onze medewerkers nodig hebben om in hun rol te groeien. Een mooi ontwikkeltraject dat we, in co-creatie met medewerkers zelf, vormgeven. Onze kernwaarden zijn: betrouwbaarheid, eigenaarschap, daadkracht, saamhorigheid en denken in mogelijkheden.


Meest recente vacatures in Gemeente Son en Breugel

Contactinformatie