Gemeente Voorschoten

Voorschoten is een unieke, groene gemeente in de randstad. De rust, het groen, de ruimte en voorzieningen bracht Voorschoten tot de top 10 van beste woongemeenten van Nederland. Belangrijke karaktereigenschappen van het dorp zijn: openheid, vrijheid, geborgenheid en betrokkenheid.

Gemeenteraad en college
De gemeenteraad is de lokale volksvertegenwoordiging. Eén keer in de vier jaar kiezen de inwoners die mogen stemmen, rechtstreeks de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit 21 leden. Het college van burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente Voorschoten.

Organisatie
De gemeentelijke organisatie is ondergebracht in Werkorganisatie Duivenvoorde, samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten en Wassenaar met 400 medewerkers.


Meest recente vacatures in Gemeente Voorschoten

Contactinformatie