Adviseur Projectbeheersing

BIJ12

Functie omschrijving

Ben jij degene die de financiële beheersaspecten, de planning en de scope bewaakt? En kan je strategisch adviseren? Dan zijn het Interprovinciaal Overleg en BIJ12 op zoek naar jou!

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Den Haag is een vereniging van, voor en door de provincies. Het IPO behartigt de gezamenlijke belangen van de 12 provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’.

BIJ12 is onderdeel van het Interprovinciaal Overleg. We brengen kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Ook zorgen we voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Goed opdrachtnemerschap, resultaatgerichtheid en samenwerken vinden we hierbij belangrijk. Lees meer informatie over BIJ12 of bekijk onze kennismakingsfilm op http://www.bij12.nl/.

Binnen het IPO is de Interprovinciale Programmaorganisatie voor Stikstof en Natuur (IPSN) opgericht om de provincies te ondersteunen bij de aanpak van de stikstof- en natuuropgave (als onderdeel van de transitie van het landelijk gebied). IPSN heeft een coördinerende en ondersteunende taak voor de provincies om in samenwerking met het Rijk te komen tot een uitvoerbare, haalbare en effectieve aanpak van deze transitie.

Voor de Interprovinciale Programmaorganisatie voor Stikstof en Natuur (IPSN) zijn wij op zoek naar een:

Adviseur Projectbeheersing
Utrecht, 0.5 fte

De adviseur projectbeheersing valt hiërarchisch onder de manager Bedrijfsvoering van BIJ12. De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd voor de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN). Het programmamanagementteam (PMT) van IPSN geeft sturing aan de gewenste producten en resultaten. Je werkt hiervoor samen met de programmadirecteur, drie programmamanagers, de programmasecretaris en de opgavemanagers uit de verschillende programmalijnen.

Dit ga je doen
Als adviseur projectbeheersing heb je op ieder moment een actueel inzicht in de financiën, planning en scope van het programma IPSN. Je adviseert het PMT over een effectieve inrichting en toepassing van de programmabeheersing. Denk daarbij aan advies over het opzetten van en werken met een detailplanning, het laten aansluiten van de programmafinanciën op de P&C-cyclus, het inrichten van scopemanagement (hoe om te gaan met wijzigingen), etc. Je bespreekt de voortgang periodiek met het PMT van IPSN. Je bewaakt de voortgang (in periodieke voortgangsoverleggen) samen met de drie programmamanagers en inventariseert hun financiële wensen. Bij conflicterende belangen adviseer je de programmadirecteur. Samen met de programmadirecteur, programmamanagers en programmasecretaris zie je toe op de opdrachtverlening, budgettering en verantwoording namens de 12 provincies en sluit je daarvoor aan bij de relevante overleggen hierover.

Je hebt oog voor de financiële kaders en adviseert (gevraagd en ongevraagd) over programmabeheersing, met name over de beheersing van de middelen, planning en scope. Je stemt hiervoor de verschillende opgaves in de programmalijnen met elkaar af, signaleert de conflicterende belangen en adviseert het PMT hierover. Je baseert je advies op budgetoverzichten, financiële administratie, planningen, opdrachtformulieren en voortgangsrapportages. Ook stel je zelf budgetoverzichten en financiële rapportages op.

Je coördineert de input van het programma voor de P&C producten van het IPO en je maakt voorstellen voor het Programma Management Team IPSN voor de dekking van eventuele afwijkingen.

Dit ben jij
Je bent initiatiefrijk en adviesvaardig en hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je kunt doelgericht handelen, goed samenwerken en hebt overtuigingskracht. Je bent vaardig in het signaleren van ontwikkelingen en in staat om zowel op operationeel niveau te adviseren als de vertaalslag naar tactisch en strategisch niveau te maken. Bij jou is een project op gebied van financiën, planning en scope in goede handen.

Verder heb je:


Wij bieden je:
Reageren op deze functie?
Herken je jezelf in het profiel en competenties en denk je een goede invulling te geven aan deze functie? Stuur dan je motivatiebrief samen met je cv naar HR via het sollicitatieformulier op onze website of via vacature@bij12.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wilco Kras (Unitmanager Bedrijfsvoering) op telefoonnummer 06-30168532.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer