Beleidsadviseur Jeugd

Gemeente Amstelveen

Functie omschrijving

32-26 uur per week 

Dan is dit jouw baan! 

Als Beleidsadviseur Jeugd richt jij je op de advisering van het college van B&W. Met collega's en ketenpartners zorg jij dat Amstelveen en Aalsmeer voorbereid zijn en inwoners kunnen rekenen op goede jeugdvoorzieningen. In het team is een vacature ontstaan voor een ervaren beleidsadviseur met aandachtsveld jeugd. Het zwaartepunt van de werkzaamheden voor de nieuwe medewerker zal komen liggen op: de werking van ons jeugdhulpstelsel en de rol van ons lokale uitvoeringsteam en contractmanagement, de samenwerking met het onderwijs en met huisartsen. Oogmerk is goede en betaalbare jeugdhulp, preventie en voorkomen of beëindigen van onveilige situaties. De dynamiek in het werkveld maakt dat je aandacht soms moet verschuiven, bijv. naar huiselijk geweld of jongerenwerk. 

Je (bege)leidt projecten gericht op betaalbare en goede jeugdhulp, bijv. op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs/kinderopvang. Je stimuleert instellingen en collega's om samen taken en opgaven in te vullen. Met de uitvoerende gemeentelijke teams en met externe partijen maak je afspraken over de concrete uitvoering: jij voelt je medeverantwoordelijk voor en bent verbonden met onze eigen uitvoeringsorganisatie. Je organiseert en verzorgt beleidsontwikkeling, legt dwarsverbanden, maakt resultaten van het beleid zichtbaar, lost vraagstukken op of zorgt dat deze op de goede tafel geagendeerd worden. Je adviseert bestuurders, zowel mondeling als schriftelijk, over beleid, knelpunten in de uitvoering en ontwikkelingen (lokaal & landelijk). Daarnaast onderhoud je een in- en extern netwerk, sla je bruggen en krijg je partijen in beweging.  

Je voelt je met je collega's samen verantwoordelijk voor de opgaven, de kwaliteit en het werkplezier. Deze veelzijdige functie vraagt soms om inzet buiten kantooruren, bijvoorbeeld tijdens een raadsvergadering. Ben jij een doorzetter en een stevige persoonlijkheid, die de opgavenportefeuille beheert door actieve beïnvloeding van verwachtingen en met plezier in adviseren? 

Wat vragen wij van jou? 

Onze ideale collega is creatief, zelfstandig, omgevingsbewust, bestuurlijk sensitief en enthousiast.  

De kernwaarden van de organisatie zijn klantgericht, resultaatgericht en betrouwbaar. Deze passen bij de manier waarop jij je werkzaamheden uitvoert. 

Wat bieden wij jou? 

Wie zijn wij? 

De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie.  

De afdeling die zich bezighoudt met Jeugd en Onderwijs telt bijna 80 medewerkers en vormt samen met drie andere afdelingen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. Jouw afdeling is onlangs nieuw ontstaan nadat de oorspronkelijke afdeling te groot was gegroeid. Je belandt derhalve in een organisatie in beweging. De afdeling voert taken uit op de onderdelen: 

 Het beleidsteam geeft mede uitvoering aan politieke programma's d.m.v. een integrale benadering en een sterke beleidsregierol. Het team ontwikkelt vraaggericht werkwijzen op de terreinen onderwijs en jeugd en beheert diverse accounts. Het bestaat uit ongeveer twaalf beleidsmedewerkers waarvan ruim de helft zich primair richt op jeugd. 

Enthousiast geraakt? 
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie! Doe dit zo snel mogelijk. Zodra een geschikte kandidaat reageert, starten we de sollicitatiegesprekken. 

Voor inhoudelijke vragen kun je bellen met Ronald Berkvens (Afdelingshoofd Jeugd en Onderwijs). Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Christine Hilgers. (Corporate Recruiter). Zij zijn bereikbaar via 020-540 4911.  

Wat verder goed is om te weten 

Talent staat bij ons voorop, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. Wij weten dat hoe je achternaam gespeld is, hoe oud je bent, van wie je houdt, wat je gelooft en of je een beperking hebt, niks zegt over jouw geschiktheid voor deze vacature. Talent als basis, diversiteit als kracht. Voel je welkom om te solliciteren! 

Meer informatie

Klik hier om te solliciteren


Solliciteer