Adjunct Gemeentesecretaris

Gemeente Opmeer

Functie omschrijving

Gemeente Opmeer is op zoek naar een:
Adjunct Gemeentesecretaris

Ben jij een ervaren overheidsmanager en ambieer je een (eind)verantwoordelijke brede rol? Ben jij een verbinder en werk je graag samen aan een organisatieontwikkelopgave met een nieuw samengesteld MT? Dan is Opmeer op zoek naar jou!

De gemeente Opmeer is een krachtige en zelfstandige plattelandsgemeente in het hart van Midden-Westfriesland (NH). Het bestaat uit acht kernen met 12.000 inwoners en heeft een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Het heeft de charme van een landelijk leefklimaat en kent een rijke (zichtbare) historie. De gemeente kent een levendig en bloeiend verenigingsleven en een sterke onderlinge betrokkenheid van de inwoners. Ook zijn er moderne recreatieterreinen en worden er nieuwe woningbouwcomplexen en bedrijventerreinen ontwikkeld.

De gemeentelijke organisatie is een krachtige, compacte organisatie met korte lijnen. Vanuit het doel een zelfstandige gemeente te blijven, is recent samen met de medewerkers een inspirerend organisatieontwikkelingstraject ingezet. De nieuwe organisatievisie “Met elkaar maken wij de toekomst” sluit goed aan bij de Toekomstvisie Opmeer 2030 en de ambities om opgavegericht en regionaal samen te werken. De nieuwe organisatie bestaat uit vijf lijnafdelingen en een team Strategische Opgaven. Om de organisatie te versterken en de organisatievisie te verwezenlijken is recent aan de directie de nieuwe rol en functie van Adjunct Secretaris toegevoegd.

De opgave
De uitdaging voor Opmeer is om als zelfstandige gemeente goed toegerust te zijn om de taken optimaal te kunnen blijven uitoefenen. Ook wil de gemeente volwaardig aanwezig zijn bij regionale zaken en nieuwe ontwikkelingen in samenwerking met partners en collega gemeenten actief oppakken. Daartoe is de organisatie momenteel volop in ontwikkeling en verandering. Samen met de gemeentesecretaris geef je richting aan dit proces en vorm je de directie. Vanuit afstemming en synergie komen jullie tot een gezamenlijke taakverdeling. Hierbij focus jij je met name op het integraal aansturen van de organisatie en de gemeentesecretaris op het ondersteunen van het bestuur. Je stimuleert, coacht en bevordert de ontwikkeling van het managementteam, zowel individueel als op teamniveau. Jij voert de ontwikkelgesprekken, coacht en stuurt op de strategische lijnen, bevordert de teamgeest en weet een stimulerend (leer)klimaat te creëren. Je ontwikkelt mede het strategisch beleid en (meerjarig) concernplan en stuurt op de voortgang en realisatie daarvan. Samen met de gemeentesecretaris ben je eerste adviseur van het college en de gemeenteraad en ambtelijke opdrachtnemer van het college. Tevens ben je ambtelijk opdrachtgever van het management en mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de collegedoelstellingen, efficiënte dienstverlening en een effectieve interne en regionale organisatie. Ook ben je plaatsvervangend gemeentesecretaris en in het kader van de rampenbestrijding lid van het Gemeentelijk Beleidsteam en plaatsvervangend voorzitter van het Crisis Management Team.

Jouw profiel

Daarnaast beschik je over de volgende vaardigheden en competenties:

Wat biedt de gemeente Opmeer?
Je krijgt een uitdagende managementfunctie met impact, afwisseling en verantwoordelijkheid. Het brutojaarsalaris bedraagt maximaal € 92.928,- bij een 36-urige werkweek. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van circa 17,05 % van het bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld.

Solliciteren
Word jij enthousiast van deze inspirerende nieuwe functie? Dan zien wij jouw sollicitatie met belangstelling tegemoet! Solliciteren kan door het insturen van je brief en CV via onderstaande sollicitatiebutton.

Meer informatie
Meer weten over de ambities van Opmeer en werken bij Gemeente Opmeer? Bekijk dan onze website www.opmeer.nl (waar ook het coalitieakkoord Vitaal Opmeer 2022-2026 te vinden is) en onze wervingsvideo.

De begeleiding van de werving en selectie van deze vacature is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Karin Noordermeer 06-22197301 of Marjan de Wit 06- 47695907 van Publiek Netwerk of per email karinnoordermeer@publieknetwerk.nl of marjandewit@publieknetwerk.nl


Solliciteer