Inkomensconsulent Poort

Gemeente Westland

Functie omschrijving

Functieomschrijving
Binnen team Inkomen werken consulenten beheer en poortwachters. We werken met een Integrale Bureaudienst, waar de gemeentelijke teams Zorg, SHV en Inkomen aan deel nemen, samen met het Sociaal Kern Team (SKT) Westland, dat de Jeugdwet uitvoert. Doel is om bij aanvragers van een uitkering levensonderhoud middels een telefonische screening na te gaan of sprake is van multiproblematiek, om waar nodig vervolgens een uitgebreide, integrale intake af te nemen. Naast het integraal werken, zal reguliere productie gedraaid worden ‘aan de poort’. Deze reguliere productie bestaat uit het afhandelen van aanvragen levensonderhoud voor volwassenen en jongeren en het meedraaien bij het daklozenloket. Voor deze uitdagende en boeiende functie zoeken we een ervaren collega die waar nodig kan ‘spelen’ met wet- en regelgeving, om het maximale maatschappelijke resultaat te behalen.

Functie-eisen


Arbeidsvoorwaarden

Contactinformatie
Bij vragen over de vacature kan er contact opgenomen worden met de teammanager Ralph Mallegrom 06-13134072

Bedrijfsinformatie
Gemeente Westland. De Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld zijn we de vijfde economie van Nederland. Met meer dan 110.000 inwoners die hier wonen, werken, leren en recreëren. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar een nieuwe balans. Een balans tussen een groeiende economie en leefbaarheid. Tussen bereikbaarheid en een gezond leefmilieu. En tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben.

Als je werkt bij gemeente Westland bouw je mee aan onze gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot. De kansen om te groeien ook.

Team Inkomen
Wij van team Inkomen houden ons bezig met de uitvoering van de Participatiewet (en IOAW/IOAZ en Bbz). We beoordelen aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand en verzorgen daarmee de inkomenskant van de Participatiewet (rechtmatigheid). Ons doel is om burgers in een afhankelijke situatie weer zo snel mogelijk op de been te helpen zodat ze in het eigen bestaan kunnen voorzien en verder mee te kunnen doen in de maatschappij.  De re-integratie van ontvangers van een uitkering Participatiewet wordt verzorgd door Patijnenburg (Werkplein Westland in Naaldwijk). In nauwe samenwerking met de collega’s van Handhaving, Schuldhulpverlening, Leerplicht en Patijnenburg zetten we in op de eigen kracht van inwoners met een uitkering.


Solliciteer