Griffier

Gemeente Woerden

Functie omschrijving

Werken voor Woerden

Gemeenteraad Woerden zoekt een griffier

-       36 uur – functieschaal 14

5 redenen waarom jij als griffier wilt werken bij de gemeente Woerden:

 

De functie

Jij vormt samen met je collega’s van de griffie, de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad, waarbij je de belangen van de gemeenteraad behartigt. Jij vervult de sleutelrol in een politiek gevoelig en bestuurlijk complex krachtenveld. Jij bent de verbinder tussen raad, college van Burgemeester & Wethouders, de gemeentelijk ambtelijke organisatie en de griffieondersteuning.

Dit doe je door:


De gemeenteraad en het team

De griffie bestaat uit vijf medewerkers, naast jou zijn er twee raadsadviseurs, van wie één tevens secretaris van de rekenkamercommissie is, een griffiemedewerker/communicatieadviseur en een griffiemedewerker. Op dit moment is alleen één van de raadsadviseurs in dienst van de gemeente. De andere functies worden vervuld door interim-medewerkers en er is een vacature (griffiemedewerker/communicatieadviseur). Inmiddels zijn we op zoek naar een griffiemedewerker; deels kun je je team dus zelf nog invullen en opbouwen om er een collegiaal en professioneel team van te smeden.

De gemeenteraad van de gemeente Woerden heeft 31 raadsleden verdeeld over tien fracties. De gemeenteraad heeft behoefte aan verdere ontwikkeling en professionalisering van zijn rol. De raad wil meer in positie komen door vooral aan de voorkant te sturen en kaders te stellen. Verder is er behoefte na te denken over de wijze van vergaderen, het voeren van een goede dialoog en het bevorderen van de efficiëntie. Verbetering van de besluitvorming en kwaliteit van stukken horen daarbij, maar ook meedenken aan de voorkant. Als griffier ben je een enthousiaste voortrekker richting raad, college en organisatie. Daarnaast heb je visie op het betrekken van inwoners bij de gemeenteraad en geef je dit vorm. Je voelt je daarom betrokken bij de gemeente Woerden en investeert in die betrokkenheid. Je weet om te gaan met de dynamiek van een politiek-bestuurlijke omgeving en weet daarin goed positie in te nemen, ook omdat je visie hebt op de ontwikkelingen binnen het lokaal bestuur en het functioneren van de lokale democratie.

De gemeenteraad staat middenin de samenleving en geeft het college opdracht vanuit die samenleving te werken. Woerden wil een groene, zorgzame en toekomstbestendige gemeente zijn. In deze raadsperiode zijn onder andere bouwen en wonen en een duurzame toekomst belangrijke speerpunten.

De Politieke Avonden, Thema-avonden en de raadsvergaderingen vinden plaats op de donderdagen. Uiteraard is het vanzelfsprekend dat je op veel van deze avonden aanwezig bent. Voor meer informatie over de gemeenteraad: www.gemeenteraad.woerden.nl.

De gemeente Woerden is een inclusieve organisatie. Wij hechten er veel waarde aan de diversiteit van onze samenleving weerspiegeld te zien in onze organisatie. Dit betekent dat wij niet alleen de ruimte bieden aan iedereen maar diversiteit ook als kracht zien.

Wat neem je mee?

Competenties

Je bent een communicatieve persoonlijkheid, zichtbaar, benaderbaar, dienstverlenend en empathisch. Je weet ook wanneer je een grens moet trekken en nee moet zeggen. Met jouw strategisch vermogen en onafhankelijkheid weet jij de gemeenteraad verder te brengen. Je weet de basis goed op orde te houden en te verbeteren. Je houdt daarnaast van vernieuwing en doorontwikkeling en hebt volop visie op het functioneren van de lokale democratie. Je weet goed aan te sluiten bij je omgeving en de behoeften die er leven. Je bent praktisch en hands-on als dat nodig is.

Samenwerken zit je in het bloed: dit doe je binnen je griffieteam, met raadsleden, collegeleden, de organisatie en inwoners. Je weet je goed staande te houden in het krachtenveld waarin een griffier functioneert.

Je staat voor het belang van de gemeenteraad zonder daarbij de organisatie en het college van je te vervreemden. Je staat stevig in je schoenen, bent zelfstandig en flexibel. Van aanpakken en hectiek krijg je energie en je weet plannen om te zetten in resultaten.

Je bent een sparringpartner voor je team en weet het beste in iedereen naar boven te brengen.  

Kennis en ervaring


Arbeidsvoorwaardelijk

Bij de gemeente Woerden hebben wij oog voor jou. Als professional maar ook als individu. De sfeer is innovatief, dynamisch en persoonlijk. In onze gemeente krijg je vrijheid om hier de invulling aan te geven die bij jou het beste past. Bijvoorbeeld door het nieuwe werken, wat plaats- en tijdonafhankelijk is.  

Concreet bieden we het volgende:


De sollicitatieprocedure


Solliciteer