Projectleider Civiele Techniek

Gemeente Westland

Functie omschrijving

Functieomschrijving en taken
Als projectleider Civiele Techniek, met als zwaartepunt de specialisatie Afvalwatersystemen, geef je leiding aan projecten op het gebied van water en riolering. Dit zijn in de regel realisatieprojecten, grootschalige onderhouds- en klimaatadaptieve projecten met betrekking tot gemeentelijke riolering, afvalwatersystemen, gemalen, damwanden en beschoeiingen.
Wat ga je doen:


Daarnaast verricht je zo nodig overige werkzaamheden passend binnen de doelstelling van het cluster en het team.

Functie-eisen
Om deze functie goed uit te kunnen voeren zijn de volgende eisen van belang:

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een informele en collegiale werksfeer en flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken. De gemeente Westland heeft een goede pensioenregeling en kent een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School) en het individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets. De functie is conform HR21 gebaseerd op Projectleider III. Bij gebleken geschiktheid kan het salaris oplopen tot € 5.725,00 bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Vooralsnog betreft dit een functie voor 28-36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren bieden we je graag een aanstelling voor onbepaalde tijd aan.

Contactinfo
Wil je meer informatie, neem dan contact op met de heer M. (Mark) Blokland, teammanager Ruimte via telefoonnummer 06 4622 6767

Interesse in deze functie, solliciteer dan voor 2 oktober 2023. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bedrijfsinformatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 8 teams.

Team Ingenieursbureau
Het team Ingenieursbureau (IB) bestaat uit circa 40 medewerkers op het gebied van projectmanagement en vakspecialisten die verantwoordelijk zijn voor de technische advisering over en uitvoering van de meer complexe realisatieprojecten in de openbare ruimte. De uit te voeren activiteiten worden bepaald door het team Strategie en Programmering, welke de opdrachten formuleert in het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) waarna het team IB de activiteiten op projectmatige wijze realiseert. Zij beschikken hiertoe over de benodigde specialistische kennis. Het projectmatig uitvoeren gebeurt met de eigen organisatie, met derden of met een tussenvorm, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat er per project één medewerker verantwoordelijk is. Het team is verantwoordelijk voor grip op het werk bij deze projecten, van begin tot het eind. Concreet betekent dit dat het team zorg draagt voor een goede opdrachtverlening (aan de markt en intern), het bewaken van de voortgang (op basis van sturingscriteria), het houden van toezicht en het inspelen op actuele ontwikkelingen.


Solliciteer