Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Gemeente Texel

Functie omschrijving

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Ben jij een betrokken en daadkrachtig leider die vanuit overzicht en verbinding sturing geeft? Heb jij een politiek bestuurlijke antenne en goed gevoel voor verhoudingen? Dan is gemeente Texel op zoek naar jou.

Texel

Texel, wie kent dit prachtige Waddeneiland niet? Snel bereikbaar en toch zo anders! En dat geldt ook voor de gemeente Texel. Groot genoeg voor ondernemerschap en ambities, eiland genoeg voor de menselijke maat.

Het eiland Texel heeft ruim 13.900 bewoners en verwelkomt als gemeente bovendien jaarlijks bijna een miljoen gasten die tijdens hun vakantie genieten van een gastvrij en prachtig eiland. Gemeente Texel geldt daarom als een 20.000+ gemeente. De gemeente koestert het ‘Texelse’ en werkt daarin welbewust samen met bewoners, organisaties en bedrijven op en buiten Texel. Texel is een gemeente waar de lijnen kort zijn, de gemeenschap hecht en de ambitie groot: een toekomstbestendig en duurzaam Texel.

De gemeente Texel bestaat uit de afdelingen Gemeentewerken, Beleid & Vergunningen, Sociaal Domein en Ondersteuning. In totaal werken circa 200 medewerkers bij onze gemeente.

Politieke en bestuurlijke context
De gemeente Texel kent een stabiele bestuurscultuur. De gemeenteraad van Texel heeft 15 raadsleden van in totaal 8 partijen. Het college wordt gevormd door de burgemeester en 3 wethouders. De coalitiepartijen Texels Belang, PvdA pro Texel en GroenLinks hebben het coalitieakkoord ‘Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel’ in 2022 opgesteld. De uitwerking ervan staat in het college-uitvoeringsprogramma 2022-2026.

Stabiele organisatie

De gemeente Texel staat er politiek, financieel en ambtelijk goed voor. De organisatie ligt op koers, er is een mooi college uitvoeringsprogramma, de financiën zijn op orde en de verdere doorontwikkeling van de organisatie is gestart. De organisatie en het functioneren drijft op de deskundigheid van de medewerkers met hart voor het eiland en passie voor de organisatie en de bewoners. Door het vertrek van de gemeentesecretaris/algemeen directeur en het vertrek van de burgemeester niet lang daarna, is de organisatie op zoek naar een gemeentesecretaris/algemeen directeur die de stabiliteit en rust in de organisatie behoudt en het managementteam begeleidt bij de verdere doorontwikkeling van de organisatie.  

Organisatieontwikkeling

De gemeente heeft de gewenste organisatieontwikkeling ingezet, een gezamenlijk beeld gevormd van wat er de afgelopen jaren is bereikt en bepaald hoe de doorontwikkeling van de organisatie er naar de toekomst toe uit moet zien. Onze organisatie is continu in ontwikkeling en het blijft een uitdaging om als eilandgemeente bestuurlijk zelfstandig te blijven terwijl het takenpakket groter en zwaarder wordt. Door het verder blijven professionaliseren en optimaliseren van de organisatie zijn wij ervan overtuigd dat het mogelijk is om een zelfstandige gemeente te blijven. Dit vergt een actieve aanpak, en een goede samenwerking met inwoners, bedrijven en andere gemeenten van de kop van Noord-Holland en De Wadden.

De functie

Algemeen


Als algemeen directeur

Als adviseur van het college

De uitdaging

Je vormt de verbindende schakel tussen de politieke en ambtelijke organisatie. Jouw uitdaging is om sturing te geven aan en verantwoordelijkheid te nemen voor de ingezette koers. Dit doe je onder andere door het bestuurlijk ambtelijk samenspel te optimaliseren en horizontale sturing en coördinatie verder vorm te geven waardoor samenspel in de breedte tot stand kan komen. Dit betekent meer opgavegericht werken en integrale sturing op planmatig en projectmatig werken in de organisatie. Ruimte voor persoonlijk leiderschap en het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid ondersteunen deze sturing. Je draagt zorg dat de organisatie in dialoog blijft met elkaar, met de omgeving en het bestuur. Je stimuleert een lerende, flexibele en omgevingsbewuste organisatie met vitale medewerkers die actief de samenwerking opzoeken. Hierbij creëer je ruimte en een veilig klimaat waarin gewerkt wordt vanuit vertrouwen en vakmanschap van onze medewerkers. Je geeft verder vorm aan de ontwikkeling van het managementteam als spil van de organisatie en weet de rust te bewaren in de organisatie waarin organisatieontwikkeling een continu proces is. Centraal in jouw werkwijze staat dan ook de klantvraag en het permanent werken aan verbetering. Deze uitdaging realiseer je in een constructieve samenwerking met de OR.

Jouw profiel

Werk- en denkniveau

Je brengt mee

Verder ben je

Kortom de meest geschikte kandidaat beschikt over de volgende competenties

Texel biedt

Contactinformatie en procedure

Solliciteren kan via deze link:

https://www.publieknetwerk.nl/vacatures/gemeentesecretarisalgemeen-directeur-931868


Solliciteer