Medior Beleidsadviseur Jeugd

Gemeente Amstelveen

Functie omschrijving

32-36 uur per week

Dan is dit jouw baan!
Als Medior Beleidsadviseur Jeugd richt je je op het maatschappelijk middenveld (zorgaanbieders, welzijnsorganisaties) en op beleidsinstrumenten om via preventie en lichte hulp jeugdproblemen en zorgkosten te beperken. Over deze onderwerpen adviseer jij ook het college van Burgemeester en Wethouders. Met collega's zorg jij dat Amstelveen en Aalsmeer voorbereid zijn en inwoners kunnen rekenen op goede jeugd voorzieningen. Je bent pro-actief, bezit politiek-bestuurlijke sensitiviteit of kunt die ontwikkelen, en benut de ruimte. Je adviseert over de inzet van jongerenwerk, werkt mee om onze jeugdhulp verder te verbeteren bijv. d.m.v. vroeg signaleren en speciale programma's voor kinderen in echtscheidingssituaties, geeft opdrachten aan externe organisaties en verleent subsidies t.a.v. preventie (denk bijvoorbeeld aan buurtgezinnen en opvoedadvies). Je stimuleert instellingen en collega's van andere afdelingen om samen taken en opgaven in te vullen. Een belangrijk onderdeel van deze functie is het begeleiden van pilots in het veld, bijv. op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs/kinderopvang en samen met verwijzers naar jeugdhulp. Samen met externe partijen maak je afspraken over de concrete uitvoering. Je volgt de voortgang en adviseert over het vervolg d.m.v. evaluatie. Je voelt je met je collega's samen verantwoordelijk voor de opgaven, de kwaliteit en het werkplezier. Deze veelzijdige functie vraagt soms om inzet buiten kantooruren (bijvoorbeeld het af en toe bijwonen van een gemeenteraadsvergadering), en om doorzettingsvermogen en organisatie van eigen werk.

Wat vragen wij van jou?

Onze ideale collega is enthousiast en beschikt over humor.
De kernwaarden van de organisatie zijn klantgericht, resultaatgericht en betrouwbaar. Deze passen bij de manier waarop jij je werkzaamheden uitvoert.

Wat bieden wij jou?

Wie zijn wij?
De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één organisatie.
De afdeling die zich bezig houdt met Jeugd en Onderwijs telt bijna 80 medewerkers en vormt samen met drie andere afdelingen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. Onze afdeling is onlangs nieuw ontstaan nadat de oorspronkelijke afdeling te groot was gegroeid. Je beland derhalve midden in een organisatie in beweging. Onze afdeling voert taken uit op de onderdelen:

Het beleidsteam geeft mede uitvoering aan politieke programma's d.m.v. een integrale benadering en een sterke beleidsregierol. Het team beheert (subsidie-) opdrachten en ontwikkelt vraaggericht en projectmatig werkwijzen op de terreinen onderwijs en jeugd. Binnen het cluster Jeugd zijn zo'n zes beleidsmedewerkers werkzaam en de lijntjes met onder andere onderwijs, zorg, contractmanagement, jeugdhulpverlening e.d. zijn kort.

Enthousiast geraakt?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie! Reageer vóór 11 juni 2023

Voor inhoudelijke vragen kun je bellen met Ronald Berkvens (Afdelingshoofd Jeugd en Onderwijs). Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Christine Hilgers (Corporate Recruiter). Zij zijn bereikbaar via 020-540 4911.

Wat verder goed is om te weten

 

Talent staat bij ons voorop, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. Wij weten dat hoe je achternaam gespeld is, hoe oud je bent, van wie je houdt, wat je gelooft en of je een beperking hebt, niks zegt over jouw geschiktheid voor deze vacature. Talent als basis, diversiteit als kracht. Voel je welkom om te solliciteren!

.

.

Meer informatie

Klik hier om te solliciteren


Solliciteer