Directeur

Gemeente Schiedam via Aardoom & de Jong

Functie omschrijving

Directeur

De gemeente Schiedam zoekt een directeur die de ambities uit het coalitieakkoord samen met de organisatie waarmaakt. Ben jij diegene die impact wil maken op de ontwikkeling van de stad Schiedam, haar inwoners en ondernemers middels een duidelijke visie op organisatieontwikkeling en eigentijdse dienstverlening? En ben jij zeer bedreven in het leidinggeven in politiek-bestuurlijke organisaties? Lees dan welke uitdaging er voor jou bij de gemeente Schiedam ligt!

Functieomschrijving
Als directeur ben je verantwoordelijk voor het functioneren en de kwaliteit van de uitvoering door de ambtelijke organisatie. Je zorgt daarbij voor een duidelijke vertaling van de bestuurlijke ambities naar de ambtelijke teams. Je geeft leiding aan het managementteam van gemeente Schiedam, bestaande uit 19 managers. Samen met het managementteam zet je in op de doorontwikkeling en professionalisering van de ambtelijke organisatie. Dit vraagt van jou om heldere sturing en afstemming met de domeinen en teams, maar ook om ruimte en vertrouwen te geven. Je stuurt actief op een eigentijdse dienstverlening voor de inwoners en bedrijven in Schiedam. Onder jouw regie bevorder je de integrale afstemming en onderlinge samenhang op beleidsvorming, uitvoering en monitoring. Kortom, jij zorgt ervoor dat de ambtelijke organisatie optimaal functioneert om de (beleids)doelstellingen te realiseren.

Functie-eisen


Daarnaast herken je jezelf in de volgende kenmerken:
Schiedam
Het stadskantoor van de gemeente ligt in het hart van het mooie Schiedam, een verrassende stad die schittert door contrasten. Een stad waar eeuwenoude gebouwen, kranige jenevermolens en noeste havenkranen deel uit maken van dezelfde indrukwekkende skyline. Een stad waar ambachtslieden, familiebedrijven, jonge makers, innovators en multinationals hun thuishaven(s) hebben. Een stad die doorspekt is met cultuur en kunst. Een stad om van te genieten op een van de vele terrassen in de historische binnenstad.

Ondanks alle ongekende kwaliteiten en idem potentieel, zijn er tal van vraagstukken die de aandacht verdienen. Bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk dat in deze waterrijke stad extra urgentie kent, maar zeker ook de sociaaleconomische contrasten die in de stad bestaan. En hoe vind je in een toch al volgebouwde stad nieuwe locaties om te bouwen om de druk op de woningmarkt te verlagen, zonder dat de stad verstopt raakt. En hoe breng je de omvang en kwaliteit van je ambtelijke organisatie in lijn met de vraagstukken en ambities? Geïnteresseerd in de schoonheid van Schiedam? Kijk naar dit filmpje: www.youtube.com/watch?v=2wSAvOqFkng.

Organisatie
De organisatie werkt met veel positieve energie aan het mooier, leefbaarder, groener en evenwichtiger maken van de stad. Die opgaven pakt zij beet, samen met de inwoners en ondernemers. Met elkaar, voor de stad die groeit, bloeit en volop de smaak te pakken heeft. De gemeente Schiedam kent een platte organisatiestructuur, wat maakt dat mandaten laag belegd zijn in de organisatie, de lijnen intern kort zijn en verkokering wordt geminimaliseerd. Daar is de gemeente blij mee. Desondanks ligt er een grote uitdaging in de doorontwikkeling van bedrijfsvoeringsprocessen. Digitalisering, datagedreven werken en innovatie van dienstverlening zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Benodigde investeringen in de organisatie concurreren met de benodigde investeringen in de stad en vragen dus om gewogen keuzes en kwalitatief hoogstaande ambtelijke adviezen richting het bestuur.

Directieteam
De directeur vormt samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur het directieteam. Hierbij is de gemeentesecretaris/algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en zet de hoofdlijnen uit voor de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. De directeur rapporteert rechtstreeks aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De loco-secretarissen zijn vervangend gemeentesecretaris. De directeur is plaatsvervangend algemeen directeur. De gemeentesecretaris/algemeen directeur legt de focus op de contacten in de organisatie en regio ten dienste van de ondersteuning van het gemeentebestuur in het realiseren van de bestuurlijke opgaven. De focus van de directeur ligt bij het functioneren en de begeleiding van de ambtelijke organisatie om tot uitvoering van de bestuurlijke opgaven te komen.

Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Schiedam biedt een contract voor 12 maanden met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime functie. Naast een pakket van uitstekende primaire – en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. schaal 16, maximaal € 8758,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband en een individueel keuzebudget van 17,05% van het bruto jaarsalaris), krijg je de ruimte om te werken én te groeien binnen een professionele organisatie met leuke en bevlogen collega’s.

Procedure
Bij de werving en selectie laat de gemeente Schiedam zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk woensdag 29 maart 2023, tegemoet. De gesprekken bij de gemeente vinden plaats in week 15 met de bedoeling de procedure in april af te ronden.

Meer informatie?
Ronald Gaartman
(06) 2223 3604 | gaartman@aardoomendejong.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer