Senior auditor

Gemeente Dordrecht

Functie omschrijving

Kom jij het auditteam versterken door jouw audit expertise in te zetten voor de gemeente?

Senior Auditor
Kom jij het auditteam versterken door jouw audit expertise in te zetten voor de gemeente Dordrecht en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de betrouwbare sturing, beheersing en verantwoording van onze financiën en aan de adequate processen die daaraan bijdragen? Dan hebben wij de fulltime vacature!

De gemeente Dordrecht is een 100.000+ gemeente die een aantal grote opgaves heeft. De stad heeft een forse groeiambitie en uitdagingen op o.a. de ruimtelijke groei en ontwikkeling, klimaat en duurzaamheid en het sociaal domein. Hiervoor is de "Agenda Dordrecht 2030" opgesteld. Daar gaan we als gemeente breed mee aan de slag. Met de financiële strategie kiest Dordrecht ervoor te blijven investeren in de stad.

Waar kom je te werken?
Je werkt binnen het team Strategie & Control in het subteam audits. Binnen Strategie & Control is ook onze Stadscontroller en zijn businesscontrollers gepositioneerd. Zij zijn belangrijk als sparringpartner. Dat geldt ook voor de teamleider Planning & Control, het team dat verantwoordelijk is voor (onder meer) de coördinatie van de P&C-producten.

Momenteel is het subteam in ontwikkeling. We hebben een werkomgeving waar collega’s voor elkaar klaar staan. Het team is trots op de kwaliteit die geleverd wordt waarbij er geïnvesteerd blijft worden in de expertise en innovatie.

Wat ga je doen?
Als senior auditor lever jij een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen van onze auditfunctie, waaronder de rechtmatigheidsverklaring die vanaf 2023 door het college wordt afgegeven. Wij zijn vanaf 2023 verplicht om zelf een oordeel te geven over de rechtmatigheid van onze uitgaven. Maar ook daarnaast verdient onze auditfunctie een kwaliteitsimpuls Daarom wordt ook de formatie van het auditteam uitgebreid. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van audits. Belangrijke taak is om op basis van een risicoanalyses en controles een oordeel te krijgen over de beheersing van onze organisatie en daarvoor ook te komen met verbetervoorstellen. Daardoor ben je ook het voorportaal van de accountantscontrole

Hoewel we één gemeente zijn, bestaat de gemeentelijke organisatie op dit moment uit 2 onderdelen met ieder, onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, een eigen directie en management. Specifiek voor onze gemeente is het onderdeel Servicegemeente Dordrecht (SGD), dat services verleent aan afnemers, waaronder Dordrecht zelf. Komende periode staat in het teken van de verdere optimalisatie van de samenwerking van beide onderdelen, hetgeen ook aandacht van het auditteam.

Dit alles vraagt om professionalisering en doorontwikkeling van de auditfunctie.

Met wie ga je dat doen?
Hoewel we één gemeente zijn, bestaat de gemeentelijke organisatie op dit moment uit twee onderdelen onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, met ieder een eigen directie en management. Specifiek voor onze gemeente is het onderdeel Servicegemeente Dordrecht (SGD), dat services verleent aan afnemers, waaronder Dordrecht zelf. Komende periode staat in het teken van een verdere optimalisatie in de samenwerking van beide onderdelen, hetgeen ook aandacht vraagt van het auditteam. Dit vraagt ook om verdere professionalisering en doorontwikkeling van de auditfunctie gemeentebreed.

Wat neem je mee?
Je komt te werken in een groeiend team, met de mogelijkheid de junior- en mediorauditor te begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling en dagelijkse werkzaamheden. Het succes van het team heb je in eigen hand omdat je de regie houdt over de ontwikkeling en het proces van de audits. 

Culturele diversiteit in een dynamische omgeving schrikt je niet af. Je combineert graag taken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarnaast houd je van de combinatie van vernieuwen én gewoon doen. Deze functie vraagt om een aanjagende én uitvoerende rol.


Wat bieden we jou?
Wij bieden je een mooie uitdagende baan met veel ruimte voor initiatief en zelfontplooiing in een organisatie met een informele sfeer en een prettig werkklimaat. Verder mag je rekenen op:

Solliciteren of meer weten?
Voor deze functie geldt dat hybride werken mogelijk is. Daarmee werken we aan een juiste balans
tussen thuiswerken en werken vanuit kantoor. Eén en ander is afhankelijk van de functie en
natuurlijk jouw eigen wensen en behoeftes. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat
verder weg? Ook dan nodigen we jou van harte uit om te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw
sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht/gender, beperking,
seksuele oriëntatie, religie/overtuiging of leeftijd.

Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton. We lezen in jouw motivatie
graag welke talenten jij bezit en meebrengt om deze rol in te vullen. Met vragen over de
procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Werner Töller, Senior Corporate Recruiter,

Teamleider, via 06-4372 6484


Solliciteer