Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeente Nissewaard via Galan Groep

Functie omschrijving

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

1 De organisatie
De gemeente
De gemeente Nissewaard is een dynamische gemeente, die in 2015 is ontstaan door het samengaan van de voormalige gemeenten Spijkenisse en Bernisse. Nissewaard telt een kleine 90.000 inwoners en is na Rotterdam de tweede gemeente in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Als onderdeel van de Zuid-Hollandse eilanden is de gemeente gelegen aan de randen van het Havengebied van Rotterdam, maar wordt het tegelijkertijd gekenmerkt door veel water en prachtige natuur. Waarbij de zee, Rotterdam en het groene achterland allemaal binnen een half uur bereikbaar zijn.

Nissewaard is in de afgelopen decennia hard gegroeid. Daarbij springt vooral ook Spijkenisse in het oog, dat sinds de jaren ‘70 en ’80 is doorontwikkeld tot een stad met ruim 70.000 inwoners. Maar de gemeente kent ook een aantal mooie dorpen, waarvan het unieke karakter en de eigen identiteit door inwoners en gemeente nadrukkelijk wordt gekoesterd.

Kortom, de gemeente is er een van mooie tegenstellingen: liefelijk en rauw, dorps en stads, wonen en werken. Daarmee heeft het ook een grote aantrekkingskracht op bewoners, bezoekers en ondernemers en is het een gevarieerde, uitdagende en vooral ook hele leuke plek om te werken.

De gemeenteraad van Nissewaard bestaat uit 37 raadsleden verdeeld over 15 raadsfracties en wordt voorgezeten door burgemeester Foort van Oosten. De gemeente kent al sinds begin jaren ’90 een sterke vertegenwoordiging van lokale politieke partijen, zowel in de gemeenteraad als het college van B&W. Naast de burgemeester maken deze bestuursperiode 5 wethouders deel uit van het college.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit ruim 1000 medewerkers, verdeeld over 6 eenheden en is gehuisvest in een gemoderniseerd en eigentijds kantoorpand in Spijkenisse. Onder aanvoering van de voormalige gemeentesecretaris en het directie- en (integraal) managementteam, zijn in de afgelopen periode belangrijke stappen gezet in de wens tot verdere ontwikkeling van de organisatie naar een flexibele, lerende en eigentijdse organisatie met als missie “iedere dag werken aan een eigentijdse organisatie die, samen met de inwoner, Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven”.

Vanwege het vertrek van de gemeentesecretaris naar een andere gemeente, zoekt Nissewaard een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Belangrijke strategische speerpunten voor de komende jaren zijn:


2 De functie en positie

1. Bestuurlijke context
Nissewaard kent een stabiel bestuur met een lokale politieke oriëntatie. Al sinds begin jaren ’90 heeft een aantal grote lokale partijen in de gemeenteraad zitting en ook in het college van B&W. Deze lokale partijen bezetten een ruime meerderheid in de gemeenteraad en leveren in het college 4 van de 5 wethouders (ONS Nissewaard: 3, Nissewaard Lokaal: 1, PvdA: 1). Het college wordt daarbij gekenmerkt door een mooie mix van wethouders, sommige nog relatief nieuw in deze rol en anderen al zeer ervaren.

Wat dat vraagt van de nieuwe gemeentesecretaris? Dat je die lokale oriëntatie een groot goed vindt. Dat je vanuit die context kunt kijken naar de opgaven die voorliggen en naar wat dit betekent voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. Dat je open, geduldig meebewegend en flexibel kunt handelen. Coachend kunt zijn, vertrouwen uitstraalt, ruimte kunt geven en snapt wat werken vanuit die lokale bevlogenheid voor college en organisatie betekenen.

Het college richt zich daarbij in belangrijke mate op de eigen kerntaak: het politieke bestuur van de gemeente. Dat betekent dat ze erop vertrouwt dat de ambtelijke organisatie naar behoren functioneert en ze laat het reilen en zeilen daarvan in het college dan ook in hoofdzaak daar waar die hoort: bij de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Maar het politieke bestuur kan natuurlijk niet zonder een goede ambtelijke organisatie. En waar in de politiek de korte termijn en de snelle oplossing nog wel eens willen prevaleren, weet jij vanuit je rol als eerste adviseur van het college ook de lange lijnen van de opgaven bij het college onder de aandacht te brengen en onderdeel te laten zijn van de te maken bestuurlijke keuzes.

Je kent je positie als eerste adviseur van het college dan ook goed. Nissewaard werkt binnen het college collegiaal samen. Je adviseert, geeft realistisch duiding en prikkelt daarbij soms ook. Tegelijkertijd snap je dat de keuze politiek soms aan anderen is. Waar dat niet zo is, bijvoorbeeld in je rol als algemeen directeur, weet je ook positie te nemen, de juiste keuzes te maken en door te pakken en weet je dat te doen op een manier die binnen het college wordt begrepen en gewaardeerd.

Je hebt daarbij een scherpe strategische advisering, zowel op inhoud, op proces als in de (on)mogelijkheden van uitvoering door de ambtelijke organisatie. Bestuurlijk en politiek ben je sensitief en intuïtief en heb je ook plezier om hierin (mee) te bewegen. Maar ook al snap je het politieke spel goed, in het werk heb je een apolitieke opstelling waarbij je ook goed duidelijk maakt welke gevolgen bestuurlijke keuzes hebben voor de organisatie en de gemeente en altijd op een manier die recht doet aan de rol van anderen en de collegiale bestuurscultuur van Nissewaard.

Intussen begrijp je ook goed hoe er naar je wordt gekeken, binnen en buiten de organisatie. Dat jouw werk en gedrag zo dicht bij de politiek, ook onder een vergrootglas kan komen te liggen. Doe je weliswaar wat er bestuurlijk en ambtelijk van je wordt verwacht, maar neem je net zo gemakkelijk wat afstand als dat nodig is.

Tenslotte fungeer je voor het college met evenveel gemak als toevluchtsoord als dat eens moet en kun je met jou in alle vertrouwen en veiligheid sparren over de bestuurlijke en ambtelijke uitdagingen die er spelen.

2. Organisatiecontext
Als voormalige fusiegemeente en groeikern, gelegen aan de randen van het Rotterdamse havengebied en middenin prachtige natuur, is Nissewaard niet alleen een dynamische gemeente maar ook nooit helemaal af.

Dat is terug te zien in het politieke bestuur én de gemeentelijke organisatie. De vraag hoe van Nissewaard een nog mooiere plek te maken om te wonen, te leven en te werken, ligt daarbij iedere dag weer op tafel. Dat vraagt om visie, een inspirerende en bezielende benadering en zichtbaar, informeel en benaderbaar leiderschap. Ook van jou als gemeentesecretaris.

Jij bent dan ook een ontspannen en betrokken boegbeeld van de ambtelijke organisatie. Je gelooft in de mensen, luistert met oprechte aandacht en empathie naar hen en wilt weten wat hen beweegt in hun werk. Doordat je de onderlinge verbondenheid tussen de eenheden en de medewerkers weet te versterken, krijgt de gemeente samen nog meer voor elkaar. Jouw inzet is daarbij om collegeadviezen en de uitvoering daarvan integraal en van hoge kwaliteit te laten zijn en je snapt wanneer je daarbij wel of niet een actieve rol moet nemen.

Je stuurt het Directieteam aan en samen met hen bewaak je de strategische agenda van de gemeente. De afgelopen jaren is met elkaar hard gewerkt aan “Nissewaard leert door”, de nieuwe organisatiestrategie waarvan zelfsturing van medewerkers, meer programmatisch werken en het omvormen van bestaande structuren naar (steeds meer) een regie-omgeving, belangrijke elementen zijn. Het geloof en de ambitie om dat goed te doen is er, het verandervermogen is groeiende en de fysieke omgeving is steeds meer helpend. Nu is het tijd om daarin de volgende stappen te zetten en het op de juiste manier in de organisatie in te bedden. Samen, in het juiste tempo en waarbij het realiseren van de afgesproken doelen steeds voorop staat.

Daarbij is goede samenwerking en afstemming tussen Directie, het Integraal Managementteam met de 6 eenheidsmanagers en de rest van de organisatie van groot belang. Het IMT is met haar eenheden en teams binnen de organisatie immers verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de gemeentelijke taken, dus dat is waar alles in de praktijk als eerste gevoeld wordt. Ook daar ziet men iedere dag weer jouw inzet en nabije betrokkenheid. Hoe dat samen goed te doen, is iets waar je graag met hen aan werkt en de noodzaak tot doorontwikkeling van mens en organisatie is daarbij voor jou steeds het uitgangspunt.

Voor de medewerkers binnen de organisatie ben je dan ook niet alleen hun algemeen directeur, maar vooral ook een fijne collega die er met het DT en het IMT voor zorgt dat de juiste randvoorwaarden voor doorontwikkeling worden gecreëerd, organisatorisch en persoonlijk. Je beseft je dat in de huidige arbeidsmarkt iedere medewerker van grote waarde is voor de gemeente en zorgt dat dit ook zo in de organisatie wordt gevoeld.

En op de grote en bestuurlijk complexere uitdagingen, zoals de programma’s “Nissewaard naar 2040”, Toekomstbestendig Sociaal Domein en het voldoende toekomstbestendig houden van de gemeentelijke financiën, ben je betrokken en weet je op de juiste manier te (doen) prioriteren. Ben je waar nodig helpend bij de onderlinge afstemming in de organisatie en het bestuur. Niet alleen door op de korte termijn “te doen”, maar vooral ook door – met de meest betrokken collega’s – ook de lange lijnen naar de toekomst zichtbaar te maken (en wat daarvoor nodig is in termen van budget en organisatie).

We maken als gemeente natuurlijk ook onderdeel uit van samenwerkingsverbanden, binnen en buiten de regio (zoals bijvoorbeeld Rotterdam-Rijnmond en de Metropool Rotterdam-Den Haag). Dus het helpt als je extern een relevant netwerk hebt of dat in korte tijd weet op te bouwen. Maar vooral ook waardeer je het lokale karakter van de gemeente Nissewaard, weet je dat te bewaken en verder te versterken. En kun je anderen daarbij goed in hun kracht zetten en laat je wanneer dat kan de bühne ook aan hen om te oogsten wat er samen is gezaaid.

Daarnaast bouw je tenslotte graag aan een nog robuustere en financieel gezonde gemeentelijke organisatie. Je onderhoudt daarbij als WOR-bestuurder een goede en proactieve relatie met de ondernemingsraad, waarbij openheid, verbinding en erkenning belangrijke vertrekpunten voor je zijn. Je vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat Nissewaard beschikt over een moderne en betrouwbare systeem- en procesinrichting, die passend is bij de schaal en omvang. Je zorgt daarbij voor het juiste besef van urgentie en de stimulans en steun om daar te komen waar Nissewaard wil zijn.

Wie ben jij en wat neem je mee?
Gemakkelijk samenwerken, enthousiast betrokken zijn en plezier hebben in wat je doet, dat valt bij jou als eerste op. Je beweegt je makkelijk en zichtbaar op de werkvloer. De medewerkers leren jou snel kennen als hun nieuwe voorman of -vrouw. Je staat er meteen, bent zelfbewust en begrijpt als geen ander jouw unieke rol tussen bestuur en organisatie.

Je bent nieuwsgierig, geeft ruimte aan anderen en weet te relativeren. Je acteert op basis van natuurlijke gezag, bouwt rust in en straalt dat ook uit. Waar nodig pak je de leiding en hou je die vast. Daadkrachtig, resultaatgericht en steeds in het juiste tempo. Stevig verankerd in het politieke speelveld. Een verbinder pur sang, met oog voor de ander en die het liefst met flair en humor te werk gaat.

Natuurlijk heb je liefde voor Nissewaard of weet je die snel te kweken. Je staat in ieder geval te popelen om ons in je nieuwe rol te (her)ontdekken en samen te werken met partners. In jouw eerdere werkervaring zijn genoeg resultaten zichtbaar die het vertrouwen geven dat jij eindverantwoordelijk kunt zijn in deze – zich nog steeds doorontwikkelende – organisatie.

Gezien de omvang en uitdagingen is het een voordeel wanneer je al eerder actief bent geweest op het terrein van het publieke bestuur, met ervaring in een wat grotere gemeente of maatschappelijke organisatie. Liefst in een eindverantwoordelijke positie, zodat je die wereld en deze positie al kent. Maar Nissewaard is vooral ook op zoek naar een stevig en ervaren boegbeeld, die vol vertrouwen koers bepaalt en vasthoudt. Die anderen weet te inspireren en te motiveren. Die de schaal van werken kent en ook weet welke ontwikkelopgaven daarbij komen kijken.

Bovenal ben je intrinsiek gemotiveerd en beleef je er plezier aan om één van de boegbeelden van de gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten!

Relevante competenties:
3 Gemeente Nissewaard biedt
Inschaling in schaal 17 cao gemeenten (met de gebruikelijke rechtspositieregelingen).

Nissewaard is een gemeente waar je trots op kunt zijn. Met een uitdagende en moderne werkomgeving met gepassioneerde professionals. Met een grote mate van loyaliteit onder de medewerkers en evenveel bereidheid om de gemeente te blijven doorontwikkelen. Met ruimte om te groeien, voor medewerker én organisatie en met ruimte voor initiatief, bijsturing en verbetering. Waarbij steeds weer de uitdaging is om daarbij de basis van de organisatie niet uit het oog te verliezen. Nissewaard biedt je een prachtige uitdaging en ruimte om te groeien!

4 Hoe verloopt het selectieproces
De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Gerard Kuipers van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met (in potentie) voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de gemeente Nissewaard.

Planning
Sluiting reactietermijn: 25 september.
Voorselectiegesprekken met Ronald Bruin en Gerard Kuipers: week 39.
Eerste ronde selectiegesprekken: 6 oktober.
Tweede ronde selectiegesprekken: 13 oktober.
Gesprek eindkandidaat: nader te bepalen.
Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen.
Besluitvorming benoeming: 1 november 2023 of zoveel eerder als mogelijk.
Indiensttreding: 1 januari 2024 of zoveel eerder als mogelijk.

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd in hun agenda rekening te houden met de geplande momenten van de (voor)selectiegesprekken.

De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

5 Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen Ronald Bruin of Gerard Kuipers, telefoon 035 – 694 8000.

Solliciteren
Solliciteren kan tot 25 september via het sollicitatieformulier op onze website.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is? Vul dan het contactformulier in op onze website, of neem contact met ons op via:+31 (0)35 694 8000.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer