Afdelingsmanager Ruimte en Ondernemen

Gemeente Opmeer

Functie omschrijving

Gemeente Opmeer is op zoek naar een:
Afdelingsmanager Ruimte en Ondernemen

Ben jij een strategisch ingestelde coachend manager met een brede ervaring in het ruimtelijke domein? Een opgavegerichte manager en regionale regisseur die graag richting geeft aan ruimtelijke initiatieven? En werk je graag aan een organisatieontwikkelopgave met een nieuw samengesteld MT? Dan is Opmeer op zoek naar jou!

Opmeer is een krachtige en zelfstandige plattelandsgemeente in het hart van Midden-Westfriesland (NH). Het bestaat uit acht kernen met 12.000 inwoners en heeft een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Het heeft de charme van een landelijk leefklimaat en kent een rijke (zichtbare) historie. De gemeente kent een levendig en bloeiend verenigingsleven en een sterke onderlinge betrokkenheid van de inwoners. Ook zijn er moderne recreatieterreinen en worden er nieuwe woningbouwcomplexen en bedrijventerreinen ontwikkeld. Op ruimtelijk gebied spelen vele interessante projecten

De gemeentelijke organisatie is een krachtige, compacte organisatie met korte lijnen. Vanuit het doel een zelfstandige gemeente te blijven, is recent samen met de medewerkers een inspirerend organisatieontwikkelingstraject ingezet. De nieuwe organisatievisie “Met elkaar maken wij de toekomst” sluit goed aan bij de Toekomstvisie Opmeer 2030 en de ambities om opgavegericht en regionaal samen te werken. De nieuwe organisatie bestaat uit vijf lijnafdelingen en een team Strategische Opgaven. Bovendien is aan de directie de rol en functie van adjunct secretaris toegevoegd. De afdeling Ruimte en Ondernemen is één van de vijf lijnafdelingen.

De opgave
De organisatie maakt een ontwikkeling door met als doel een zelfstandige gemeente te blijven. Dit vraagt om ondernemende netwerkers die regie kunnen voeren in regionale samenwerkingsverbanden. Als nieuwe afdelingsmanager Ruimte en Ondernemen geef jij met oog voor de regio en de bestuurlijke ambities strategisch en breed richting aan opgaven en initiatieven in het ruimtelijke domein. Uiteraard stuur je ook op de organisatie, kwaliteit en output van de reguliere dienstverlening van de afdeling. Je bouwt met elan aan een krachtig team en voert regie op regionale samenwerkingsverbanden waarbij de omliggende gemeenten belangrijke partners zijn. Je coacht en ondersteunt je medewerkers in hun groei en ontwikkeling. Vanuit je rol als manager weet je jouw medewerkers de juiste vragen te stellen en hen optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling en professionaliteit. Je hebt hierbij oog voor signalen uit de politiek, het bestuur, de organisatie en de samenleving. Voor het bestuur ben je een strategisch adviseur en regisseur in het realiseren van de ruimtelijke ambities. Actuele thema’s daarin zijn: de energietransitie, klimaatadaptatie, implementatie omgevingswet, het nieuwe centrumplan Opmeer/Spanbroek, de gebiedsvisie (woningbouw) Hoogwoud Oost en de herontwikkeling van twee schoollocaties tot woningen. In en met het recent nieuw samengestelde MT lever je bovendien een actieve bijdrage aan de realisatie van de nieuwe organisatievisie. Gezien de organisatieontwikkeling en diversiteit aan taken van de afdeling ben je een strategisch sterke, procesgerichte ontwikkelmanager met een brede ruimtelijke achtergrond en regiekwaliteiten.

De afdeling Ruimte en Ondernemen
Het team Ruimte en Ondernemen telt 16 enthousiaste en zelfstandig werkende professionals. Samen wordt hard gewerkt om de implementatie van de omgevingswet, de energietransitie, integrale veiligheid, opgavegericht samenwerken met partners binnen en buiten de gemeente en regionale samenwerking met collega gemeenten vorm te geven. De werkzaamheden van de afdeling omvatten
het brede fysieke domein: van voorbereiding en uitvoering van het omgevingsbeleid, waaronder ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid, energietransitie, wonen, economie, omgevingsvergunningen, openbare orde en veiligheid, handhaving, toezicht en monumenten.

Jouw profiel

Daarnaast beschik je over de volgende vaardigheden en competenties:

Verder ben je een ontwikkelingsgerichte en proactieve sparringpartner richting bestuur, raad en collega’s van het managementteam en denk je over de grenzen van de eigen afdeling.

Wat biedt de gemeente Opmeer?
Je krijgt een uitdagende managementfunctie met impact, afwisseling en verantwoordelijkheid. Het brutojaarsalaris bedraagt maximaal € 85.723,- bij een 36-urige werkweek. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van circa 17,05 % van het bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld.

Meer informatie
Meer weten over de ambities van Opmeer en werken bij Gemeente Opmeer? Bekijk dan onze website www.opmeer.nl (waar ook het coalitieakkoord Vitaal Opmeer 2022-2026 te vinden is) en onze wervingsvideo.

De begeleiding van de werving en selectie van deze vacature is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Karin Noordermeer 06-12928782 of Marjan de Wit 06-47695907 van Publiek Netwerk of per email karinnoordermeer@publieknetwerk.nl of marjandewit@publieknetwerk.nl


Solliciteer