Begeleider/ Hulpverlener Interne Rebound

Gemeente Deurne

Functie omschrijving

De gemeente Deurne is op zoek naar een:

Begeleider/ Hulpverlener Interne Rebound
32-36 uur per week, schaal 10, HR21 normfunctie medewerker beleidsuitvoering I
(onder voorbehoud goedkeuring fuwacommissie)

Interne rebound
De rebound is een onderwijsvoorziening voor leerlingen van de IVO-scholen in Deurne. De voorziening is bedoeld voor leerlingen die als gevolg van diverse problematiek behoefte hebben aan een tijdelijk meer gestructureerde omgeving in een kleine groep. De leerling kan in de rebound een nieuwe start maken zonder van school te hoeven wisselen. Er kan gewerkt worden aan gedragsverandering en eventuele achterstanden. Dit altijd met als doel terug te kunnen keren binnen de reguliere school. IVO Deurne is een regioschool die midden in de samenleving staat. Een regioschool die bestaat uit vier deelscholen die onderwijs aanbieden van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Vier deelscholen die ieder een eigen identiteit hebben en waarbij de dynamiek van de vier samen leidt tot een kleurrijk en veerkrachtig geheel.

Hoe zit jouw dag er uit?
Je komt je eigen lokaal binnen, logt in op je PC en bekijkt je mail. Vervolgens pak je het rooster met daarop de leerlingen die vandaag in de interne rebound komen. In Magister draai je de verschillende weekroosters uit, zodat de leerlingen kunnen zien wat er deze week van hen verwacht wordt. Eerder deze week heb je verschillende docenten benaderd met de vraag om toetsen door te sturen omdat jij die in de klas gaat afnemen. De leerlingen druppelen stuk voor stuk binnen. Je heet hen welkom en geeft ze hun weekrooster. Je vertelt wat belangrijk is deze week en je spreek kort door wat je van hen verwacht. De sfeer is ontspannen.

Iedereen die binnen is gaat aan de slag met het opgedragen werk. Eén leerling is er nog niet; hij is wederom te laat. Als hij een kwartier later binnenkomt neem je hem even apart; het lijkt een patroon te worden. Je bent onderzoekend naar de reden van zijn gedrag en je gaat daarover met hem in gesprek. Samen kijken jullie wat er nodig is om hem te helpen ander gedrag te gaan vertonen.

Tijdens de ochtend loop je regelmatig de klas door en kijk je of iedereen nog vooruit kan. Je geeft uitleg wanneer dat nodig is en houdt in de gaten of het tempo er nog in zit. Je stimuleert en zorgt dat er ruimte is voor een grapje en een grol. Zo wordt op een spelende wijs geoefend met vaardigheden die belangrijk zijn in de klas. Om 12.10 uur loopt de lesdag voor de meesten af.

In de middag heb je nog een belafspraak met een ouder en staat er een overleg gepland met ouders voor het aanmelden van hun kind bij speciaal onderwijs. Bij dit gesprek sluit ook de ondersteuningscoördinator en mentor aan.

Vervolgens overleg je met een Gezins- en Jongerencoach over een leerling van de interne rebound waarbij je merkt dat extra ondersteuning in de thuissituatie de leerling misschien verder kan helpen.

Wanneer je door de school loopt, word je door verschillende docenten aangesproken over de voortgang van een leerling en krijg je ook te horen hoe oud-leerlingen van de rebound nu functioneren in de klas. Regelmatig krijg je de vraag of er nog plek is in de interne rebound. Je geeft aan dat men dat met de ondersteuningscoördinator op kan pakken. Samen met de ondersteuningscoördinator van de betreffende deelschool bekijk jij altijd of de leerling gebaat is met een plaatsing in de interne rebound.

Later op de dag bespreek je met de ondersteuningscoördinator kort nog wat bijzonderheden en maak je afspraken om de leerroute van een leerling te bespreken die het niet gaat redden binnen het aanbod. Gezamenlijk zoeken jullie altijd naar de best passende route voor elke leerling.

Wat verwachten wij van jou?
Vanuit de rebound geef je begeleiding aan een gevarieerde groep leerlingen wat betreft leeftijd en problematiek. Je hebt onder andere de volgende taken:

Wat neem jij mee als begeleider/ hulpverlener Interne Rebound:

Wie de gemeente Deurne is?
In het hart van De Peel ligt de gemeente Deurne. Deurne is een bruisende gemeente met een sterke centrale kern, goede ‘stadse’ voorzieningen en verbindingen. Ze is gelegen in een gevarieerd landelijk gebied met veel natuur, landbouw en veeteelt. De levendige kerkdorpen hebben een rijk verenigingsleven en een sterke gemeenschapszin. Bij Deurne past het “tuinpad van mijn vader” en tegelijkertijd het onderdeel zijn van Brainport Eindhoven en Greenport.

De gemeente Deurne kent een aantal grote opgaven en ontwikkelingen op duurzaamheid, de transitie van ons buitengebied en stedelijke versterking en innovatie. Daarnaast richten we ons op passende economische dragers en gezondheid. En dat is nog maar een deel. Meer specifiek staan we voor een groot aantal woningbouwopgaven, waarbij veel inbreidingsvraagstukken met al zijn complexiteit spelen.

Zorg in Deurne
De gemeente Deurne voert sinds 1 januari 2017 de zorgtaken uit in het gebiedsteam Zorg in Deurne. Deze taken bestaan uit Wmo / Jeugdzorg / Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen. Zorg in Deurne bestaat uit multidisciplinaire clusters (gezins- en jongerencoaches, wijkcoördinatoren, Wmo-consulenten), die in 3 wijkteams samenwerken. Daarnaast bestaat de 2e lijn van Zorg in Deurne uit het Schakelteam, gedragswetenschappers, jeugd- en gezinswerkers, jeugdconsulenten, cliënt-ondersteuning 18+ en 18-, een Autisme Expert Jeugd en een GGZ-consulent.

Pas jij binnen onze organisatie?
De gemeentelijke organisatie is continu in ontwikkeling. Onze medewerkers zorgen voor deze ontwikkeling. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe collega die werkt volgens onze BROSkernwaarden. Als echte BROS-collega ben je:

Bevlogen
Passie, plezier, energie en toewijding voor Deurne.

Resultaatgericht
Haalt doelstellingen en concrete resultaten.
Geeft niet op, stelt plannen bij en houdt doel voor ogen.

Ondernemend
Denken, durven, doen.
Blijft verbeteren en verlegt grenzen. 

Samenwerkend
Actief op zoek naar samenwerking.
Gebruikt kennis en talenten.
Leeft zich in en schakelt in rollen.
1+1=3.

Wat krijg je ervoor terug?

Interessant, maar heb je toch nog vragen?
Neem dan contact op met Mariëlla Bastiaans. Zij wordt je nieuwe teamleider. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-12780525.

Direct solliciteren?
Klik dan op de sollicitatiebutton. Dit kan tot en met 3 juli 2022. Je ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na sluitingsdatum van ons bericht over de verdere sollicitatieprocedure. Sollicitatiegesprekken worden gepland op maandag 11 juli 2022.

Werving & selectie volgorde
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.

Bij de invulling van een interne vacature houden we de volgende voorkeursvolgorde aan:

  1. Werknemers waarvoor in het kader van re-integratie of een vanwerknaarwerktraject een andere functie gezocht moet worden;
  2. Werknemers die in overleg met hun leidinggevende een loopbaanplan hebben opgesteld, mits zij voldoen aan de functie-eisen;
  3. Overige werknemers en payroll-medewerkers;
  4. Werknemers van de Peelgemeenten (incl. nieuwe organisatie GR Peelgemeenten) van ketenpartners (MRE, ODZOB, VRZOB, BSOB, Senzer;
  5. Kandidaten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en in het zogenaamde doelgroep-register zijn opgenomen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer