Beleidsadviseur Archeologie

Gemeente Gouda

Functie omschrijving

Zoek jij een baan als beleidsadviseur archeologie waarin je bijdraagt aan de thema’s en ambities van de gemeente Gouda? Wil je bijdragen aan behoud, benutting en het pro-actief positioneren van het Goudse archeologische erfgoed? Ben je nieuwsgierig waarmee je als beleidsadviseur archeologie aan de slag gaat? Lees dan verder en solliciteer!

De gemeente Gouda heeft grote ambities als het gaat om woningbouw en duurzame ontwikkeling. Ook energietransitie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, bodemdaling en werkgelegenheid zijn thema's waarop Gouda resultaten wil halen. De ruimtelijke claims in de ondergrond nemen evenredig toe en de impact op het archeologisch bodemarchief is evenredig groot. De Omgevingswet vraagt om een integrale visie op de ondergrond en vraagt eveneens om integraal “bodem- en watergestuurd” denken en werken. De komende jaren worden grootschalige rioleringsprojecten uitgevoerd in de historische binnenstad in kader van het peilbesluit (uitvoering Kaderplan Bodemdaling Binnenstad). Ook wordt de openbare ruimte (her)ingericht en worden vergroeningsopgaven gerealiseerd.

In het Bestuursakkoord ‘Geef Gouda door’ (2022-2026) wordt het belang van cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed voor Gouda onderstreept. Het waardevolle archeologisch erfgoed wil Gouda delen met en doorgeven aan toekomstige generaties. Niet alleen vanuit de zorgplicht voor dat erfgoed maar ook omdat het archeologisch erfgoed een beleefbaar en verbindend verhaal (erfgoedparticipatie, Verdrag van Faro) vormt, wat bijdraagt aan de identiteit en het inclusieve karakter van Gouda.

Wat ga je doen?
Als adviseur archeologisch erfgoed vervul je – onder inhoudelijke aansturing van/afstemming met de stadsarcheoloog/senior beleidsadviseur archeologie de bevoegd gezag taak voor het archeologisch erfgoed bij plantoetsing en vergunningverleningen (Omgevingsvergunning, AVOI-manager). Je adviseert en beoordeelt bij ruimtelijke ontwikkelingen of archeologisch (voor)onderzoek nodig is en of een omgevingsvergunning activiteit archeologie aangevraagd moet worden. Je stemt af tussen uitvoering en het archeologiebeleid. Je adviseert de Omgevingsdienst Midden-Holland op aanvraag bij de vergunningverlening. Ook houdt je vanuit het archeologisch erfgoedbelang toezicht op archeologisch onderzoek dat in het kader van de vergunningverlening wordt uitgevoerd. Je draagt binnen de vakgroep erfgoed bij aan ‘Geef Gouda Door’.

Een overzicht van je werkzaamheden:


Met wie ga je werken?
Welkom bij de afdeling Ruimtelijk beleid en advies (ca. 70 fte). Op deze afdeling wordt de deskundigheid op het gebied van de ruimte, leefomgeving en omgevingskwaliteit gebundeld. Onze afdeling bestaat uit drie teams: Omgeving, Economie & vestigingsklimaat en Ruimte en het programmateam energietransitie. Jouw functie valt binnen het team Ruimte dat bestaat uit de disciplines Stedenbouw/ openbare ruimte, Ruimtelijke ordening, Erfgoed, secretariaat Adviescommissie Omgevingskwaliteit en de accounthouder BWT. Hier werken momenteel 26 medewerkers.

Binnen het team Ruimte draagt de vakgroep Erfgoed zorg voor het behoud, benutting en de pro-actieve positionering van het Goudse erfgoed (Landschap en Cultureel erfgoed).

De vakgroep bestaat momenteel uit vier specialisten: een senior beleidsadviseur cultuurhistorie en omgevingskwaliteit, een adviseur erfgoed, de stadsarcheoloog/senior beleidsadviseur archeologie én een archeologisch depotbeheerder. Binnen de vakgroep zal je nauw samenwerken met en afstemmen met de stadsarcheoloog/senior beleidsadviseur. Werk jij binnenkort met ons mee?

Waarom is dit misschien de baan voor jou?
In deze baan kun jij je energie kwijt in het adviseren tussen beleid en uitvoering. Je wilt jouw visie op het erfgoed en de betekenis daarvan in de ruimtelijke ordening met jouw kennis en ervaring concreet realiseren. Door jouw verbindende communicatie en werkwijze weet je anderen te motiveren en te overtuigen. Je bent veerkrachtig, geduldig waardoor je ervoor zorgt dat erfgoed gedragen wordt in het ruimtelijke ordeningsproces en soms complexe uitvoeringsprojecten. Je vindt het fijn om resultaten te behalen binnen gestelde deadlines. Je bent effectief en sensitief in het opereren in omgevingen waarin verhoudingen en meningen soms kunnen verschillen en weet hier tijdig en flexibel in te schakelen. Je vertaalt als adviseur wat er op strategisch erfgoed beleidsgebied gebeurt en weet dat naar concrete plannen en activiteiten te vertalen.

Wat zegt je collega?
Deze stevige archeologische baan is een unieke kans om als archeologisch adviseur in een historische erfgoedstad met een rijk en zeer goed geconserveerd bodemarchief te mogen werken. Een dynamische baan met uitdagingen waarin je jouw inhoudelijke kennis als archeoloog én je ervaring als adviseur kunt combineren en de verbinding gaat maken tussen beleid en uitvoering. Een baan waarin je verder kunt groeien en ontwikkelen.

Wat heb jij in huis?

Dit bieden wij:
Gouda is van oudsher de stad van kaas en stroopwafels. Smaakvol en divers! Een leuke, middelgrote stad met grootstedelijke uitdagingen; want Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Daarom zijn we ook zoek naar #smaakmakers, want jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken! Welke smaak voeg jij toe aan Gouda?

Wat bieden wij naast smaak?

Wil je graag sfeerproeven? Kijk dan op www.werkenvoorgouda.nl

Salaris en contract
Het gaat om een functie van ieder 32-36 uur, waarbij we altijd met een contract voor een jaar starten. Het salaris is afhankelijk van opleiding -en ervaring en betreft maximaal € 5.247,-- bruto per maand op basis van 36 uur per week (schaal 10, cao gemeenten 2024).

Voor een uitgebreide toelichting op ons ruime aanbod arbeidsvoorwaarden klik hier. Wil je graag sfeerproeven? Kijk dan op www.werkenvoorgouda.nl

Enthousiast?
Wil je ook als #smaakmaker bij ons aan de slag? Solliciteer dan meteen via de button of het onderstaande sollicitatieformulier. Dit kan tot en met 3 maart as. De gesprekken worden aansluitend ingepland.

Heb je vragen over de functie, wil je eens bellen of koffie drinken met een toekomstige collega? Neem dan contact op met Femke de Roode, Stadsarcheoloog afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies, via 06-48135664.

Voor meer informatie over het werken bij de gemeente Gouda of de wervingsprocedure kun je contact opnemen met Alexandra Snouck Hurgronje, Recruiter afdeling HRM, via 06-43385523.

Sollicitatieprocedure:

Na de sluitingstermijn van de vacature krijg je zo snel mogelijk een reactie op jouw sollicitatie. Na een eerste selectie benaderen we de kandidaten voor een sollicitatiegesprek. We houden maximaal 3 sollicitatiegesprekken, deze gesprekken kunnen zowel fysiek als via Teams plaatsvinden. Eventueel maken we gebruik van een referentieonderzoek en/of (online) assessment. Ben jij onze #smaakmaker, dan krijg je nog een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek. Van al onze nieuwe collega’s vragen we een verklaring omtrent gedrag (VOG).


Solliciteer