Business controller regionale jeugdhulp

Gemeente Haarlem

Functie omschrijving

Lever jij graag een bijdrage aan de samenleving? En wil je proactief betrokken zijn bij de strategische plannen en ambities in de regionale jeugdhulp van zeven gemeenten? Dan zou dit wel eens jouw baan kunnen zijn.

De zeven gemeenten (Heemstede, Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal, Velsen, Heemskerk en Beverwijk) hebben vanaf 1 januari 2023 voor negen jaar een nieuw stelsel ingericht. In het nieuwe stelsel werken wij op een andere wijze samen met de zorgaanbieders in de vorm van partnerschap en taakgerichte bekostiging. De gemeenten geven per jaar tussen de 50 en 60 miljoen euro hieraan uit.
Om deze nieuwe samenwerkingsvorm te laten slagen zullen we nog de nodige veranderingen moeten doorvoeren in hoe wij als gemeenten en zorgaanbieders met elkaar omgaan. De aanbieders krijgen meer vrijheid en ook meer verantwoordelijkheid. In partnerschap vraagt dit van ons dat we aanbieders durven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om bepaalde knelpunten zelf op te lossen. Dit natuurlijk binnen de gegeven (budgettaire)kaders. Daarnaast moeten we ook oog hebben voor knelpunten die aanbieders niet kunnen oplossen binnen deze kaders.

Het is een functie op het snijvlak van contractmanager, business control en het primaire proces Jeugd. Samen met je collega’s, die ook voor de regio werken, adviseer en ondersteun jij 7 gemeenten die samen de jeugdhulp hebben ingekocht op het gebied van financiële bedrijfsvoering.
Je bepaalt en implementeert bijvoorbeeld de strategie, het beleggen van verantwoordelijkheden, het doorrekenen van scenario’s en het wijzen op (strategische) risico’s en kansen. Je signaleert trends en afwijkingen en gaat na of de interne organisatie robuust en flexibel genoeg is om de benodigde veranderingen door te voeren.


Functie-eisen

Wie zijn wij?
Je werkt voor 7 gemeenten en bent functioneel ondergebracht bij de gemeente Haarlem, afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport, team jeugd/contractmanagement.
Gemeente Haarlem is een van de 7 gemeenten die jeugdhulp regionaal heeft ingekocht. Gemeente Haarlem is, samen met gemeente Velsen, opdrachtgever voor de inkoop en het beheer van de jeugdhulp. Er is een projectgroep implementatie en ontwikkeling regionale jeugdhulp waarin collega’s samenwerken aan de opdracht. Jij gaat deel uitmaken van deze projectgroep.
Het projectteam adviseert, ondersteunt, ontzorgt en schakelt zo nodig specialisten uit een andere ondersteunende afdeling in. Zij leveren maatwerk, verrijken en analyseren managementinformatie zodat afdelingsmanagers op basis hiervan betere managementbeslissingen kunnen nemen. Zij zijn de schakel tussen de verschillende afdelingen en gemeenten en daarmee overzien zij de gehele regionale organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Contactinformatie
Solliciteren op vacature kan t/m 9 april 2023 via onze website https://www.haarlem.nl/werken-bij-de-gemeente-haarlem.
Meer informatie over de functie? Contact Annemariecke Schneider (gemeente Haarlem), 06-46215125 of Frank Veltkamp (gemeente Velsen) 06-34659230. Vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Solliciteer