Coördinator en contractmanager voor de unit Stad

Gemeente Schiedam

Functie omschrijving

Gemeente Schiedam zoekt een coördinator voor de unit Stad. Aan  deze functie is het contractmanagement voor alle in het onderhoud van de buitenruimte werkende bedrijven toegevoegd. De unit Stad is één van de 4 units binnen het team Beheer Openbare Ruimte (BOR). De unit Stad bestaat uit wijkbeheerders (2 fte) en vakspecialisten (5 fte) en houdt zich bezig met een aantal cruciale zaken bij de gemeente, zoals het onderhoud aan wegen, groen, riolering, straatmeubilair en de afvalinzameling. Zorg jij met je team dat inwoners en bezoekers van Schiedam een fijne omgeving hebben? Wij spreken jou graag!

Wat ga je doen?
De coördinatie van de werkzaamheden en collega’s binnen de unit stad zijn jouw verantwoordelijkheid. Hiervoor stel je met de medewerkers van de unit het unit jaar- en werkplan op. Hierin staan de speerpunten voor dat jaar, de geplande onderhoudswerkzaamheden en integrale samenhang daartussen en de wijkgerichte aanpak van de buitenruimte. Na vaststelling van het jaar- en werkplan organiseer je de afstemming tussen de collega’s binnen de unit en coördineer je de uitvoering.

Daarbij ben je gedelegeerd opdrachtgever en verantwoordelijk voor de onderhoudscontracten voor de diverse arealen van de openbare ruimte: afvalinzameling, groen, reiniging, meubilair, klein onderhoud wegen, rioleringen, openbare verlichting, parkeerbeheer, kabels & leidingen. In totaal gaat het jaarlijks om ongeveer 23 miljoen. In samenwerking met de partners evalueer en optimaliseer je deze contracten en zet je met hen de P&C cyclus in. Alles in goede samenwerking om zoveel mogelijk uit het partnerschap te halen en om de onderhoudsactiviteiten en kwaliteitsafspraken te realiseren. Het verbeteren en professionaliseren van het contractmanagement is een belangrijk onderdeel van het organisatieontwikkelproces van het team BOR en hierdoor een belangrijk onderdeel van jouw werk.

Je bent verantwoordelijk voor wijkgericht werken inclusief het bevorderen van (inwoners)participatie in het beheer van de openbare ruimte.

Je houdt het management van BOR goed geïnformeerd en rapporteert over de voortgang en ontwikkeling van de unit. Je informeert en rapporteert onder andere over de realisatie (o.a. voortgang, ontwikkeling, financiën en oplevering) van de (onderhouds)contracten. Je adviseert ook het bestuur en schrijft heldere college- en raadsvoorstellen over bijvoorbeeld jaaropdrachten of contractverlengingen, die je uiteraard ook toelicht.

Wat breng je mee?


Herken jij je hierin?

Samenwerken zit je in het bloed. Je bent je ervan bewust dat je door samenwerken met alle betrokken partijen en personen resultaten boekt. Je communiceert dan ook als de beste. Je voelt je thuis bij de uitvoering maar ook op bestuurs- en portefeuillehouders niveau. Je overziet situaties goed; maakt scherpe analyses van zowel cijfers als de krachtenvelden waar je mee te maken hebt. Door je analyses voorzie je ontwikkelingen en anticipeer je goed. Je vindt het fijn een baken in het team te zijn, met een rechte rug en zeer mensgericht.

Wat krijg je van ons?
Binnen onze organisatie is alle ruimte voor jouw blik van buiten, expertise, initiatief en ondernemendheid. Het salaris bedraagt maximaal € 6.103,00 bruto per maand (schaal 12, beleidsadviseur A) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget waarmee je jouw secundaire arbeidsvoorwaarden kan personaliseren (17,05% van het bruto jaarsalaris). Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij goed functioneren kan deze omgezet worden naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het Stadskantoor ligt in het centrum van Schiedam en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wij stimuleren loopbaanontwikkeling, scholing en opleiding en omarmen het nieuwe werken. We zoeken hierbij met elkaar naar wat goed voor jou en voor het werk is. Wij zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn bij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis. Daarom willen wij een werkgever zijn die hierin volop ruimte biedt.

Team Beheer Openbare Ruimte
Schiedam bruist van de ambities en is en blijft de komende 10 tot 15  jaren vol in beweging. Schiedam kent een aantal grote uitdagingen. De vraag naar woningen, veranderende mobiliteit, economische ontwikkelingen en klimaatadaptatie leggen grote druk op de beperkte ruimte in de stad. Om die ambities waar te maken is de organisatie (bestuur en ambtelijke organisatie) in ontwikkeling. Om vanuit team BOR (beheer openbare ruimte) een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren hiervan heeft ook team BOR een stevige impuls nodig. Daarom is er in 2021 een organisatieontwikkelproces gestart.


Solliciteer