Districtsmanager Den Haag Leiden

UWV via ADJ

Functie omschrijving

Voor UWV is ADJ op zoek naar een Districtsmanager. Weet jij als leider inspirerend richting en ruimte te geven aan medewerkers? Daag jij teams uit het beste uit zichzelf te halen? Kun je een stevige gesprekspartner zijn voor de directie en collega-managers? En een teamspeler die zowel het eigen district als de divisie Uitkeren naar een hoger plan kan tillen? Als Districtsmanager Uitkeren in Den Haag Leiden versterk jij de visie en draag jij bij aan het realiseren van de strategie van UWV.

Districtsmanager Den Haag Leiden
Zuid-Holland

Als Districtsmanager Uitkeren ben je eindverantwoordelijk voor de resultaten van het district waaronder de dagelijkse bedrijfsvoering, budgetten en kwaliteit van de dienstverlening. Je werkt samen met je team en district aan een hoogwaardige dienstverlening met een menselijke maat, waarbij iedere cliënt de ondersteuning en begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.

Je stimuleert de ontwikkeling van het vakmanschap van de medewerkers. Vakmanschap dat essentieel is, niet alleen in relatie tot de kennis van wet- en regelgeving, maar ook in de wijze waarop cliënten benaderd worden, zodat cliënten zich daadwerkelijk gezien, gehoord en geholpen worden. Een uitkering vormt voor velen van hen de basis voor hun bestaanszekerheid. Je levert als lid van het landelijk uitvoeringsoverleg (LUO) een belangrijke bijdrage aan de visie en het landelijke beleid van de divisie Uitkeren en implementeert de divisiedoelstellingen binnen je eigen district. Naast jouw district heb je een landelijke portefeuille waarmee je bijdraagt aan de visie van Uitkeren, die je op een inspirerende wijze weet uit te dragen.

Je werkt nauw samen met de andere divisies in jouw district om de gezamenlijke dienstverlening te verbeteren. In jouw district ben je bij een calamiteit of een crisis de voorzitter van de lokale crisis-organisatie en aanspreekpunt. Tevens onderhoud je in het district namens de divisie externe contacten met ketenpartners en stakeholders. Je geeft direct leiding aan circa 13 managers (indirecte aansturing van circa 275 medewerkers). Ook geef je leiding aan de manager van de afdeling Begroting, Control en Kwaliteit, het secretariaat en geef je functioneel leiding aan de HR Business Partner en de HR Adviseur.

Jouw profiel
UWV vindt klantgericht en resultaatgericht samenwerken belangrijk. Je bent voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen in het publieke en politieke domein en onderhoudt nauwe relaties binnen en buiten het UWV. Je toont lef en ondernemerschap en hebt een uitnodigende manier van samenwerken.

In het UWV-leiderschapsprofiel staat het woord ‘balans’ centraal. Als leider van UWV begeef je je namelijk in een complexe wereld waarbij je onafhankelijk én ook politiek bestuurlijk sensitief handelt, waarbij je innoveert én ook stabiliseert, waarbij je coacht én ook stuurt en waarbij je oog hebt voor de zaak én de mens. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in het UWV-leiderschapsprofiel.

Verder:


Organisatie
Ieder mens wil meedoen en iets bijdragen aan de maatschappij. Werk is een manier om bij te dragen. Maar ook mensen die niet (kunnen) werken, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat. UWV ondersteunt mensen daarom bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is, zorgt UWV snel voor inkomen. UWV zet als onderdeel van de nieuwe strategie in op verbetering van de dienstverlening en ruimte voor maatwerk, waarbij de cliënt centraal staat en zich gezien gehoord en geholpen voelt vanuit 1 UWV. Wil je meer weten over de strategie van het UWV, kijk dan op UWV Strategie 2023-2026 | UWV | Over UWV op onze website.

Verder houdt UWV van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven waardoor optimaal wordt aangesloten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. Op die manier zorgt UWV voor een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich thuis voelt en gelegenheid krijgt om te groeien. Voor meer informatie over UWV verwijzen wij je graag naar: www.uwv.nl/nl/over-uwv/organisatie.

Over de divisie Uitkeren
De divisie Uitkeren zit in het hart van UWV. Samen met 5.000 collega’s verzorgt Uitkeren het inkomen voor mensen voor wie werken al dan niet tijdelijk of gedeeltelijk onmogelijk is. Bij Uitkeren komen het sociale, het juridische en het financiële samen in de vorm van een geldbedrag. Uitkeren verzorgt de uitkering van 1,4 miljoen cliënten, op basis van vijftien verschillende regelingen. Jaarlijks wordt 22 miljard euro uitgekeerd.

Arbeidsvoorwaarden
Procedure
Bij de werving en selectie laat UWV zich bijstaan door het bureau ADJ. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van ADJ.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 8 december tegemoet. Gesprekken bij ADJ vinden plaats in week 50-51, de gesprekken bij UWV vinden plaats in de eerste helft van januari 2024.

Contactpersonen
drs. Maarten Aardoom, email: maarten@adj.nl, telefoon: 06-55717739.
Machteld de Groen, e-mail: machteld@adj.nl, telefoon: 06-46150874.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer