Domeinmanager Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning

Gemeente Den Haag

Functie omschrijving

Domeinmanager Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning
Help uitdagende maatschappelijke problemen in Den Haag op te lossen als manager van Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning. Bouw mee aan een toekomst!

Als manager van het vakdomein Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning ben je werkzaam in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving van de gemeente Den Haag. Den Haag is een stad met grootstedelijke uitdagingen, waardoor het een interessante werkplek is. Het vakdomein Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning omvat de clusters, maatschappelijke opvang (iedereen een thuis’, geen dakloosheid meer), beschermd wonen, geestelijke gezondheidszorg inclusief verslavingszorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, prostitutie en mensenhandel, individuele voorzieningen Wmo (met indicatie), zorg, innovatie en technologie. Het vakdomein Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning is onderdeel van de beleidsafdeling van de gemeentelijke dienst OCW.

Wat ga je doen?
Als domeinmanager stel je samen met de beleidsdirecteur de prioriteiten vast. Je organiseert het werk en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de medewerkers in jouw domein (ongeveer 40 fte). Samen met je collega domeinmanagers en de beleidsdirectie vorm je het (managementteam) MT van de beleidsafdeling Stad en Bestuur. Als hiërarchisch leidinggevende faciliteer, stuur en coördineer je inzet waar het nodig is en draag je zorg voor de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie. Je balanceert tussen de verschillende belangen, verbindt mensen en onderwerpen en bent snel in staat om op hoofdlijnen de inhoud te begrijpen en daarop actie te nemen, waarbij je prioriteiten stelt en oplossingsgericht te werk gaat. 

Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning kent een aantal thema’s die politiek (landelijke, stedelijke) nauwlettend gevolgd worden (bijvoorbeeld dakloosheid) waarop nieuwe beleidsplannen worden ontwikkeld. Er zijn ook nieuwe dientbrede thema's, zoals zorg en innovatie, waar de komende tijd de focus op zal liggen. De medewerkers van Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning zijn verdeeld over een aantal clusters en werken als beleidsmedewerker op verschillende niveaus aan één of meerdere thema's. Sommige clusters zijn recent samengesteld en verdienen de nodige doorontwikkeling en begeleiding. We werken nauw samen met interne en externe partners (bijvoorbeeld intern met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid of onze uitvoeringsorganisatie de Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning en extern met het Leger des Heils of Kessler stichting). 

Voor sommige thema’s is Den Haag de centrumgemeente en zijn we verantwoordelijk voor het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. De komende jaren worden deze verantwoordelijkheden gedecentraliseerd naar de regiogemeenten. Daarin trekken we op met regiogemeenten en dragen we bij aan de kennisontwikkeling. 

Je bent, net als je directe collega's, een boegbeeld en voorbeeld. Samen met je collega's bouw je verder aan de beleidsafdeling Stad en Bestuur.

Wat vragen wij?
Wij zoeken een ervaren manager met gedegen kennis van en ervaring in de Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning. stressbestendigheid en een efficiënte manier van werken vinden we belangrijk. Verder willen we graag iemand die creatief is, doorzettingsvermogen heeft en flexibel is om te schakelen op verschillende niveaus. Je weet je medewerkers te stimuleren, uit te dagen tot eigenaarschap, verantwoordelijkheid te nemen en zich te blijven ontwikkelen en expertise en competenties breder in te zetten dan binnen het eigen beleidsterrein. 

Door je combinatie van kennis, ervaring en sociale vaardigheden ben je een makkelijke en gerespecteerde gesprekspartner voor alle niveaus binnen de gemeentelijke organisatie en daar buiten. Je bent daarbij sterk gemotiveerd om met elkaar bij te dragen aan de stad en te investeren in de verbanden die Den Haag sterker maken. Je legt snel verbinding tussen abstracte en concrete, operationele zaken en durft besluiten te nemen. Je kijkt over de eigen portefeuillegrenzen heen en werkt mee aan de ontwikkelingen van de dienst OCW en het sociaal domein. Verder beschik je over:

Competenties

probleemoplossend vermogen, coachend, professioneel en zakelijk, stevige persoonlijkheid, verbindend, energiek.

Wat bieden wij?
De gemeente Den Haag én de dienst OCW zijn volop in beweging. Als je houdt van die dynamiek en betekenisvol bezig wilt zijn, dan biedt de functie van domeinmanager je een prachtige positie in een organisatie in ontwikkeling. Je levert een zichtbare en merkbare bijdrage aan de kwaliteit van de ondersteuning aan de bewoners van Den Haag. Afhankelijk van je achtergrond en (werk)ervaring bieden we jou daarnaast: 

Wie zijn wij?
Werken bij de beleidsafdeling Stad en Bestuur van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) betekent werken aan actuele en complexe opgaven rond de thema’s onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn en zorg. Onze ambitie is steeds dezelfde: om het leven van mensen in Den Haag beter te maken. In de vorm van bijvoorbeeld goede zorg, gelijke kansen voor iedereen, voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, welbevinden, gezond leven en plezierig wonen, werken en recreëren.

Meer weten
Voor meer informatie over deze functie en de sollicitatieprocedure kan contact worden opgenomen met Betty Neijmeijer, P&O business adviseur, bereikbaar op telefoonnummer 06-54271246.

Extra informatie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer