Junior Raadsadviseur Griffie Aalsmeer

Gemeente Amstelveen

Functie omschrijving

18 uur per week 

Dan is dit jouw baan! 

Als aankomend raadsadviseur krijg je de kans om in het griffiewerk te groeien en kennis te maken met alle facetten van het boeiende werk op de raadsgriffie. Je hebt ruime mogelijkheden om je inhoudelijk te verdiepen en bij te dragen aan de versterking van de positie van de gemeenteraad. 

De griffie van Aalsmeer is een klein en dynamisch team dat bestaat uit een coördinator bestuurlijke besluitvorming, een communicatieadviseur, een raadsadviseur en de griffier. De functie van junior raadsadviseur voegen we nieuw aan het griffieteam toe om de continuïteit van de ondersteuning van het werk van de gemeenteraad te waarborgen. Je wordt dan ook benoemd tot 2e plaatsvervangend raadsgriffier.  

Wat ga je doen? 

Je bent commissiegriffier van beeld- en oordeelsvormende commissievergaderingen. Dat betekent dat je de vergadering voor de voorzitter voorbereidt, aanspreekpunt bent voor raadsleden, inwoners en medewerkers, zorg draagt voor de vergaderfaciliteiten en tijdens de vergadering de voorzitter ondersteunt en adviseert. Indien nodig kun je jouw collega raadsadviseur vervangen. 

De regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeenteraad participeert hebben jouw bijzondere aandacht. De raad heeft recent een werkwijze verbonden partijen ontwikkeld om meer, eerder en directer betrokken te zijn bij een aantal samenwerkingsverbanden. Dat houdt onder andere in dat je vier keer per jaar het woordvoerdersoverleg verbonden partijen organiseert en dat met de ‘regioraadsleden' voorbereidt. Je bewaakt en stroomlijnt de tijdige raadsbehandeling van begrotingen en jaarstukken die uit de regio komen en signaleert aandachtspunten en ontwikkelingen voor de gemeenteraad. 

En verder adviseer je raads- en commissieleden over de inzet van instrumenten als vragen en moties, denk je mee over voorstellen ter verbetering van het werk van de raad en ondersteun je de griffier in de voorbereiding en afwikkeling van diverse overleggen met raadsleden. 

Raadsgriffie 

Je komt te werken bij de griffie. De griffie ondersteunt de raad bij de uitoefening van zijn taken. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners, stelt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid vast en controleert het college. Taken van de griffie zijn onder andere het voorbereiden, begeleiden en de follow-up van vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad, strategische advisering, ondersteuning in contacten tussen de raad en burgers en voorlichting over het werk van de gemeenteraad en mogelijkheden die er zijn om als inwoner te participeren.  

Wat vragen wij van jou? 

Wat bieden wij jou? 

Salaris 

Contract 

En wat nog meer? 

Kijk hier voor onze andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.  

Werken bij de gemeente Aalsmeer 

Aalsmeer is een gemeente van ruim 32.000 inwoners in een dynamische omgeving vlakbij Schiphol. Van oudsher een bijzonder ondernemende bevolking en een sociale dorpscultuur. Bekend van de bloemenveiling Royal Flora Holland en met een verborgen parel: de Westeinderplassen. Gelegen in de Zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam nemen in dit dynamische speelveld de taken en complexiteit verder toe. 

De gemeente Aalsmeer heeft een ambtelijke samenwerking met de gemeente Amstelveen. De huidige samenwerkingsvorm wordt deels afgebouwd en omgevormd. Aalsmeer werkt aan de opbouw van een compacte, innovatieve organisatie om zo meer grip, invloed en sturing te krijgen op beleid en dienstverlening. Dat houdt in dat er een compacte kernorganisatie voor het bestuur van Aalsmeer werkt vanuit het raadhuis in Aalsmeer, waaronder de directie Aalsmeer, een team strategische adviseurs en het bestuurssecretariaat. 

Enthousiast geraakt? 
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie! Reageer vóór maandag 2 oktober via de sollicitatieknop. Gesprekken worden gevoerd in de week van 9 oktober.  

Voor vragen kun je bellen met Olaf van Kolck (Griffier) via 06-44165032.   

Wat verder goed is om te weten 

Talent staat bij ons voorop, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. Hoe je achternaam gespeld is, hoe oud je bent, van wie je houdt, wat je gelooft en of je een beperking hebt, zegt niks over jouw geschiktheid voor deze vacature. Talent als basis, diversiteit als kracht. Voel je welkom om te solliciteren! 

Meer informatie

Klik hier om te solliciteren


Solliciteer