Lid Adviesraad Samenleving Alphen a/d Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn

Functie omschrijving

Ben jij die aanpakker en netwerker die iets wil betekenen voor andere Alphenaren? Een luisteraar die signalen verzamelt van inwoners en daarover advies durft te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Adviesraad Samenleving (ARS) heeft als taak te signaleren wat er speelt binnen het sociaal domein in onze gemeente en adviseert het college daarover. We zoeken voor deze raad een nieuw lid die woont in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over het stelsel dat ingericht is om mensen in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving.

Wat ga je doen?


Je profiel:

Ons aanbod:

Over het sociaal domein:

Het sociaal domein is de verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die inwoners ondersteunen, leefbaarheid en zelfredzaamheid vergroten en de participatie (meedoen) in de maatschappij vergroten. Denk daarbij aan zorg, welzijn, jeugdhulp, armoede, onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding. Ook inburgering en het sociaal actiever maken van mensen valt eronder. Het gaat over de wijze waarop inwoners in staat zijn deel te nemen aan de samenleving.

Over de adviesraad:
De Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn is onafhankelijk, stelt het inwonersperspectief centraal, geeft binnen het totale sociale domein gevraagd en ongevraagd adviezen over beleid en uitvoering aan de gemeente en is een goede gesprekspartner voor uitvoeringsorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

De raad bestaat uit tien vaste leden en een voorzitter. De adviesraad adviseert het college over het sociaal domein, met de focus op de kwaliteit van de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. De focus van de adviesraad sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen in onze gemeente, waarbij de aandacht de komende periode meer op de uitvoering gericht is en deze uitvoering lokaal, het liefst op wijkniveau vorm krijgt. De leden houden zich niet bezig met individuele casuïstiek.

Over Gemeente Alphen aan den Rijn:
Als gemeente leveren we toonaangevende dienstverlening en zijn we een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Meer weten?
Wil je meer informatie of heb je vragen? Bel dan met Femke van Diemen (beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling) via 06-25740815 of Floris van der Schot (vice-voorzitter Adviesraad Samenleving) via 06-24356331. Interesse? Herken je jezelf in dit profiel en in de identiteit van de Adviesraad Samenleving en ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 7 december 2023.


Solliciteer