Lid referendumcommissie Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem

Functie omschrijving

De gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat inwoners zich met behulp van een (adviserend) referendum kunnen uitspreken over belangrijke raadsbesluiten. Word jij lid van de referendumcommissie?

De gemeenteraad heeft op 24 maart 2022 de ‘Referendumverordening gemeente Haarlem 2022’ vastgesteld. Inwoners - maar ook de gemeenteraad - kunnen een referendum initiëren waarin zij zich kunnen uitspreken over een raadsbesluit. Een referendumcommissie geeft advies aan de gemeenteraad over diverse aspecten van het referendumproces, en houdt toezicht op dat proces.

De belangrijkste taken voor jou als lid van de referendumcommissie:


Functie-eisen
Leden van de referendumcommissie ontvangen een vergoeding per vergadering (in persoon of online) conform het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Die vergoeding bedraagt maximaal 125% van het bedrag dat voor commissies op grond van dit besluit is vastgelegd. Per 1 januari 2022 is dit een maximaal bedrag van 176,84 euro per vergadering. Daarnaast kunnen de leden hun uren voor benodigde werkzaamheden en taken die niet uitgeoefend kunnen worden tijdens vergaderingen overeenkomstig het bij benoeming overeengekomen uurtarief declareren.

De tijdsbesteding is afhankelijk van de initiatieven van burgers om een referendum te houden. Het is mogelijk dat er geen tot een enkele vergadering is in de benoemingstermijn.

Als lid van de referendumcommissie word je benoemd voor een periode van zes jaar. Na zes jaar is herbenoeming mogelijk.
Over Haarlem
Haarlem is de energieke hoofdstad van Noord-Holland met een actief bedrijfsleven, betrokken onderwijsinstellingen en initiatiefrijke bewoners. Met ruim 160.000 inwoners is het na Amsterdam de grootste stad van de provincie.

Arbeidsvoorwaarden
Als lid van de referendumcommissie ben je deskundig, objectief en onafhankelijk. Dat laatste betekent onder meer dat je géén deel uit maakt van het bestuursorgaan. Je vindt het belangrijk om lokale politiek-bestuurlijke vraagstukken vanuit verschillende oogpunten te bekijken. Je hebt kennis van en bij voorkeur enige praktische ervaring met het referenduminstrument (op lokaal niveau).

Daarnaast:

Contactinformatie
Solliciteren kan t/m 28 maart 2023 via onze website: www.haarlem.nl/werken-bij-de-gemeente-haarlem. De gesprekken vinden plaats op 3 en 4 april 2023.
Voor meer informatie over de functie of de procedure kun je contact opnemen met Anneke Boele (Adviseur Strategie) 06 13783981 of a.boele@haarlem.nl.


Solliciteer