Lid rekenkamer gemeente Almelo

Gemeente Almelo

Functie omschrijving

Lid rekenkamer gemeente Almelo

De rekenkamer van Almelo zit in de verandering van rekenkamercommissie naar rekenkamer. Deze wetswijziging gaat in per 1 januari 2024. De rekenkamer van Almelo is voornemens de wijzigingen, d.w.z. nieuwe verordening en (her)benoemingsbesluiten, voor het zomerreces naar de raad te brengen. De rekenkamer is op dit moment nog in gesprek met de gemeenteraad hoe de ambities en wijze van inrichting vorm krijgen. Vooruitlopend op verwachte (her)benoeming van de huidige drie leden heeft één lid aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Daarom zoeken we een nieuw lid per (uiterlijk) juni 2023.


Wat bieden wij?

Je komt te werken in een proactieve rekenkamer die weleens buiten de gebaande paden treedt. Je wordt benoemd en beëdigd door de gemeenteraad voor een periode van zes jaar. De gemiddelde inzet is 200 uur op jaarbasis. Op basis van ervaring wordt de vergoeding per uur vastgesteld gelijk aan een inpassing in schaal 12, welke vergoeding naar een maandbedrag op basis van eerdergenoemde 200 uur per jaar wordt berekend.

Wat ga je doen?

De rekenkamer voert ter ondersteuning van de raad van de gemeente Almelo onafhankelijk onderzoek uit op diverse terreinen. We zijn een 'dynamische' rekenkamer die oog heeft voor de bestuurlijke ontwikkelingen in Nederland. Steeds meer voeren we bijvoorbeeld quickscans uit waarbij we de raad proactief, aan de voorkant, informatie aandragen die bijdraagt aan de besluitvorming. Uiteraard conform de wet- en regelgeving waarbij rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid de belangrijkste ijkpunten zijn.

De rekenkamer bepaalt in samenspraak met de gemeenteraad zelf haar onderzoekagenda en doet minimaal twee onderzoeken per jaar die de leden zelf uitvoeren of uitbesteden (en dus begeleiden). Daarnaast voeren de leden van de rekenkamer elk jaar een aantal quickscans uit, wordt er jaarlijks een onderzoek gedaan met de samenwerkende rekenkamers in regionaal verband en behoort het doen van onderzoek in co-creatie tot de mogelijkheden.

Functie-eisen

Veel onderzoeken worden uitbesteed; soms doen de rekenkamerleden zelf (kortdurend) onderzoek.

Daarom zoeken we een lid met aantoonbare onderzoekservaring (ook met het zelf doen van kortdurend onderzoek, zoals quickscans). De voorkeur gaat uit naar een samenstelling van de rekenkamer met een differentiatie van kennis en ervaring. Jij:

·         hebt affiniteit met het lokale bestuur, daarbij is politieke en maatschappelijke betrokkenheid een voorwaarde.

·         bent onafhankelijk ten opzichte van de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie van Almelo.

·         bent bereid om een deel van de werkzaamheden in de avonduren te verrichten. Afhankelijk van de fase waarin het onderzoek zich bevindt varieert de tijdsbelasting.

·         bent sterk in analyseren, oordeelsvorming en schriftelijke communicatie.

Meer weten?

Voor meer informatie neem contact op met de voorzitter van de Rekenkamer dhr. J.J. Mastwijk 06 – 551 908 76 of plaatsvervangend griffier mw. drs. M.R.M. Lütjann 06 – 257 079 82. Bij vragen over de procedure kun je terecht bij Irene Kerkhof, HR adviseur 06 – 500 081 30.  


Je kunt tot woensdag 5 april 2023 reageren. De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 20 april tussen 09:00 en 14:00 uur. Er volgt mogelijk een 2e gesprek op vrijdag 21 april tevens tussen 09:00 en 14:00 uur. 


Solliciteer