Manager IV Office

UWV via Bureau Luider

Functie omschrijving

Manager IV Office
Amsterdam, 32-38 uur per week

Voor het IV Office Uitkeren zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren Manager. Het IV Office uitkeren speelt een belangrijke rol in het verstrekken van uitkeringen aan burgers die dat nodig hebben. Jij levert daar een inhoudelijke bijdrage aan. Naast de inhoudelijke uitdagingen zorg je, samen met een teammanager en 5 leads voor het binden en boeien van de ongeveer 40 medewerkers werkzaam in IV Office Uitkeren.

Divisie Uitkeren en Directie Informatie Voorziening
Uitkeren is een van de divisies van UWV en levert een belangrijke bijdrage door:


Bij de divisie werken zo’n 5000 mensen verspreid over het gehele land. Ambitie is om een in alle opzichten landelijk werkende serviceorganisatie te zijn waarin met vakkundige medewerkers en vakkundige managers gewerkt wordt aan de kerntaken: toegankelijke standaarddienstverlening met een hoge kwaliteit, persoonlijke service en effectief, efficiënt en wendbaar veranderen.

Informatievoorziening Uitkeren (IV)
IV Uitkeren is verantwoordelijk voor het realiseren en beheren van de bedrijfsprocessen en hun digitale ondersteuning van de divisie Uitkeren, voor een optimale ondersteuning van de collega's in de uitvoering. Bij IV Uitkeren werken medewerkers (wets)domein-gestuurd voor de Ziektewet (ZW), Werkeloosheidswet (WW), Overige Soorten Werkeloosheid (OSW), Arbeids(on)geschiktheidswetten (AW) en Verwerking Financiële Verplichtingen (VFV). Samenwerken en de (interne) klant staan hierbij centraal. Kenmerkend voor medewerkers van IV is dat zij affiniteit hebben met Agile-werken. Daarnaast werkt men bij IV vanuit de zogenaamde ROEP-waarden: Respect, Openheid, Eigen verantwoordelijkheid en Professionaliteit.

Het IV Office heeft binnen IV voor de divisie Uitkeren een prominente rol en bestaat onder andere uit de expertisegebieden Informatieplanning, Architectuur, Portfoliomanagement, Informatiebeveiliging & Privacy en Domeinondersteuning. Beleid en kaders voor de uitvoering van IV wordt op UWV centraal niveau geregisseerd. IV Office is verantwoordelijk voor de toepassing en borging van dit beleid en kaders voor de divisie Uitkeren. Met als doel borging van uniformiteit en integraliteit over de divisies, ketens en afdelingen heen.

Wat ga je doen?
Als manager IV Office ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het office en de daarbij horende IV-professionals, met een managementteam van 1 teammanager en 5 leads.

De belangrijkste opgaven voor de nieuwe manager zijn:
Je rapporteert aan de directeur IV Uitkeren en maakt samen met de overige (domein)managers onderdeel uit van het managementteam. Met hen werk je samen aan de uitdagingen binnen de domeinen en domeinoverstijgend. Je hebt een functionele lijn met het hoofd CIO Office op centraal niveau en je stemt af met de managers van de andere decentrale IV Offices.

Met jouw inbreng lever je een belangrijke bijdrage aan het verstrekken van uitkeringen aan burgers die dit nodig hebben.

Over UWV
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt het UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Het is haar missie om, samen met haar partners, verschil te maken door werken voor mensen te bevorderen. Ieder mens wil meedoen en iets bijdragen aan de maatschappij. Werk is een manier om bij te dragen. Maar ook mensen die niet (kunnen) werken, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat. UWV ondersteunt mensen daarom bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is zorgt UWV snel voor inkomen. Daarmee geeft het UWV invulling aan haar maatschappelijke opdracht.

Het UWV voert deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie over het UWV vind je op www.uwv.nl/nl/over-uwv/organisatie/in-vogelvlucht?friendlyurl=/overuwv/wat-is-uwv/index.aspx.

Wie ben jij
Jij maakt IV Office Uitkeren een prettige omgeving om te werken, geeft richting en sturing aan de IV-professionals en nodigt hen uit mee te denken over de strategie en bijpassende kaders. Je bent open en toegankelijk, met een juiste dosis humor. Je weet mensen te motiveren om met elkaar tot onderscheidende resultaten te komen.

Voor een succesvolle uitoefening van de functie verwachten we verder dat jij:
Gedragscompetenties
Naast de UWV-brede gedragscompetenties klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid zijn de competenties visie, netwerken, leidinggeven, besluitvaardigheid en organisatiesensitiviteit van groot belang. De medewerkers van Uitkeren werken verder volgens de gedragskenmerken; vertrouwen, vakmanschap, verbetering en resultaat.

Je kiest als manager IV Office in jouw handelen de juiste balans in de thema’s uit het UWV-leiderschapsprofiel:
  1. Onafhankelijk én politiek bestuurlijk sensitief.
  2. Eén UWV én eigen organisatieonderdeel.
  3. Mens- én zaakgericht.
  4. Ontwikkelen én sturen.
  5. Innoveren én stabiliseren.

Wat wij bieden
UWV biedt een aantrekkelijk werkklimaat waarin de ontwikkeling van zijn medewerkers centraal staat. Het HRM-beleid krijgt vorm binnen een dynamische organisatie waarin iedere professional de ruimte krijgt voor autonomie en vrijheid. Op deze wijze draagt het bestuur maximaal bij aan de zeer gewenste diversiteit, inclusiviteit en een werkklimaat waarin iedere medewerker maximaal gelegenheid krijgt te groeien binnen haar/zijn eigen functie.

Het betreft een voltijds aanstelling met een contract voor onbepaalde tijd, waarbij regelmatig tussentijdse evaluaties zullen plaatsvinden.

De functie is ingeschaald in functiegroep 12 conform cao UWV met een minimum salaris van EUR 5.387,- en een maximum salaris van EUR 7.121,- bruto per maand op basis van 38 uur per week. Daarnaast is er een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket.

Meer informatie
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie?

Bij de werving en selectie laat UWV zich bijstaan door Bureau Luider. Solliciteren kan, met cv en motivatie, uiterlijk tot 24 december 2022 via het sollicitatieformulier op de website van Bureau Luider en eerst oriënterend telefonisch verkennen kan uiteraard ook. Neem dan gerust contact op met Roy Zwiep, via tel. 06-16598500.

De mogelijkheid bestaat dat een ontwikkel-assessment wordt opgenomen in de procedure, die in elk geval ook een diploma-screening en het natrekken van referenties omvat. Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag is vereiste voor de aanstelling.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer