Manager KOERS (strategie & bedrijfsvoering) MT-lid

Gemeente Utrechtse Heuvelrug via Galan Groep

Functie omschrijving

1 De functie
Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zoekt De Galan Groep een ervaren, inspirerende manager en lid van het MT. Een manager die er plezier in schept om samen te werken aan de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Aandachtsgebieden zijn: Financiën, HR, Inkoop, Juridische Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie en Organisatie Ontwikkeling. Koers is gericht op interne dienstverlening en advisering aan de organisatie. Zij levert belangrijke strategische informatie waarmee College, Raad en Management ondersteund worden bij het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen in de samenleving en het bepalen of bijsturen van de (beleids)koers van de gemeente. Voel je je aangesproken, wil je meer weten, neem dan contact met ons op.

We zijn op zoek naar een inspirerende en ervaren:

Manager KOERS (strategie & bedrijfsvoering) MT-lid

2 Over de gemeente Utrechtse heuvelrug
Ambitie
De dynamische gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft circa 50.429 inwoners en bevat de plaatsen Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg. Prachtig groen gelegen in het heuvelachtige gebied nabij Utrecht werken circa 350 medewerkers aan de opgaves van de betreffende dorpen. Een ambitieuze gemeente in haar streven de dienstverlening voor burgers te optimaliseren.

Netwerk en samenwerken
De gemeente heeft zich de afgelopen jaren omgevormd tot een netwerkorganisatie die midden in de samenleving staat. Uitgangspunt is de opvatting dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. In de organisatie en daarbuiten. Iedereen heeft zijn eigen talenten en specialisme: "en we hebben elkaar nodig. Ook binnen de organisatie werken we met integrale projecten en programma’s”. Dit vraagt om verbinding en het verder ontwikkelen van (horizontaal in plaats van verticaal) werken in netwerken ten behoeve van de opgaves.

Werken vanuit thema’s
Binnen het organogram wordt er gewerkt vanuit 6 thema’s. Jij geeft als themamanager leiding aan het thema Koers dat bestaat uit drie teams. In deze teams zijn de voornoemde aandachtsgebieden ondergebracht. Het totaal van ongeveer 70 medewerkers adviseren met name de andere thema’s in de organisatie. De teams worden ondersteund door drie teamleiders. Je collega MT (Thema)managers zijn verantwoordelijk voor de andere thema’s: Publiek, Fundament, Omgeving en Buitenruimte en Samenleving. De missie van jouw thema Koers is: “Wij ondersteunen -vanuit onze dienstverlening en verbindende rol- het bestuur van de gemeente bij het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen in de samenleving, koers te bepalen en de juiste middelen en kaders in te zetten om die koers aan te houden. Wij bieden actuele kennis die nodig is om de koers waar nodig tijdig bij te stellen”.

3 Wie zoeken wij?
De functie en uitdagingen
Als themamanager Koers ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de ondersteunende teams die deel uitmaken van KOERS. Je voelt je thuis in een netwerkorganisatie en je bent een verbinder. Je draagt mede zorg voor een positief en productief werkklimaat. Hierbij geef je ruimte en vertrouwen aan de drie teamleiders en medewerkers om als professional het werk te doen en het beste uit zichzelf te halen. Je staat voor gelijkwaardigheid en bent toegankelijk. De drie teamleiders hebben een directe verantwoordelijkheid voor de personele ondersteuning van de teams en de dagelijkse aansturing.

Op inhoud zijn de professionals van de verschillende aandachtsgebieden/afdelingen redelijk autonoom. Er wordt opgave gestuurd gewerkt vanuit ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap. Als manager Koers ben je voor enkele opgaven ambtelijk opdrachtgever. Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de activiteiten, werkwijze en systemen, gedrag/houding/professionaliteit van de medewerkers. Je bent voor hen zichtbaar, benaderbaar en een sparringpartner op hoofdlijnen. Waar nodig stel je prioriteiten in het aannemen van opdrachten/projecten en ondersteun je de teamleiders hierin. Natuurlijk draag je zorg voor de juiste randvoorwaarden waardoor medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen en professionaliseren. Je bent vaardig in de wijze van communiceren. Je focus ligt op de kwaliteit van advies en informatie en bent resultaatgericht.

Als lid van het managementteam (MT) stuur je samen met de andere themamanagers en de concerncontroller de organisatie integraal aan en werk je aan verschillende concernopgaven. Hierbij richt je je op de optimalisatie van dienstverlening aan inwoners en bedrijven, de samenwerking met de maatschappelijke partners, het ondersteunen van en adviseren aan de andere thema’s in de organisatie en het gemeentebestuur. Je bent een stevige gesprekspartner voor hen en beleeft er plezier aan adequaat, proactief en resultaatgericht te adviseren en beschikt over een goed ontwikkelde politieke antenne. Een belangrijk accent ligt op het bouwen aan een duidelijke en adequate inrichting van de (financiële) beleidscyclus en versterking van de samenwerking in de keten financiën met de rest van de organisatie. Hierbij ben je vanuit je (MT-)verantwoordelijkheid sparringpartner voor college en raad voor de gemeente brede financiën. De afgelopen jaren is al veel door de medewerkers vormgegeven c.q. ingericht. Jij draagt bij aan samenhang en verdere professionalisering. Belangrijke opgaven voor de nabije toekomst zijn o.a.:

Kortom, veel uitdagingen in een dynamische omgeving waarmee jij als bouwer en verbinder samen met je mensen aan de slag mag. Voel je je aangesproken, dan nodigen we je graag uit om met ons in gesprek te gaan.

Wat vragen we aan kennis en ervaring
Op basis van deze werkzaamheden en uitdagingen stellen we de volgende eisen en wensen aan je kennis- en ervaringsprofiel:
Welke persoonseigenschappen passen bij ons
4 De gemeente Utrechtse Heuvelrug biedt
Een maatschappelijk uitdagende, brede en betekenisvolle MT-functie. Je beloning is marktconform en inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring. De functie wordt in 2024 opnieuw gewaardeerd. Je ontvangt een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van het salaris. In te zetten naar eigen keuze in salaris of extra verlof. Daarnaast krijg je volop mogelijkheden voor hybride werken, aandacht voor de balans tussen werk en privé en persoonlijke ontwikkeling. Je start met een jaarcontract met de nadrukkelijke intentie om daarna vast in dienst te komen. Kijk op www.heuvelrug.nl/zeven-pluspunten voor de zeven pluspunten in het werken voor onze gemeente. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

5 Procedureplanning
Beoogde Planning (raadpleeg onze website voor de actuele planning)

Heb je interesse, we zien graag je cv en motivatie zo snel mogelijk tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website.

6 Informatie
De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Reian Gerrits en Mathé Arends consultants bij de Galan Groep. We nodigen je graag uit om contact met ons op te nemen als je meer over de inhoud van de functie en organisatie wilt weten. We zijn bereikbaar via 035 694 80 00.

Solliciteren
Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is? Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: 035 694 80 00.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer