Manager Zorg- en Veiligheidshuis

Gemeente Dordrecht

Functie omschrijving

Wordt jij de nieuwe manager van het Zorg- en Veiligheidshuis en durf jij de verantwoordelijkheid te dragen voor het functioneren en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis. Je geeft integraal leiding aan het Zorg- en Veiligheidshuis en bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

intro
Wordt jij de nieuwe manager van het Zorg- en Veiligheidshuis en durf jij de verantwoordelijkheid te dragen voor het functioneren en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis in Zuid-Holland Zuid. In deze functie geeft je integraal leiding aan het Zorg- en Veiligheidshuis en bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Je stelt de jaarplanning op, draagt zorg voor de inzet van middelen en legt verantwoording af aan de stuurgroep over de uitvoering en besteding.

Waar kom je te werken?
Het Zorg- en Veiligheidshuis werkt met heel veel partijen samen aan een integrale aanpak van (potentieel) criminele, gewelddadige of ernstige overlastgevende personen. Het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein leveren allemaal hun aandeel in deze aanpakken. Samenwerkingspartners zijn onder andere de gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, Reclassering, DJI, GGD, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming, GGZ- instellingen, zorgpartijen en de wijk- en jeugdteams. Doel is het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast en criminaliteit en daarmee een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de regio. Het Zorg- en Veiligheidshuis is als enige instantie in staat drang, dwang, hulp en zorg te combineren tot integrale persoons-, gebieds- en systeemgerichte maatwerkaanpakken.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid (ZHZ) werkt voor tien gemeenten in de regio: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Gorinchem, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

De medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis vormen ieder op hun gebied de spil in het (boven)regionale netwerk van ketenpartners. De casuïstiek die zij behandelen is meervoudig complex en intensief.

Wat ga je doen?
De manager van het Zorg- en Veiligheidshuis draagt de verantwoordelijkheid voor het functioneren en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis in Zuid-Holland Zuid.

Je geeft integraal leiding aan het Zorg- en Veiligheidshuis en bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Je stelt de jaarplanning op, draagt zorg voor de inzet van middelen en legt verantwoording af aan de stuurgroep over de uitvoering en besteding. Je bent verantwoordelijk voor de beheersmatige aspecten van de organisatie, maar dient ook visie en leiderschap te tonen.

Jij bent het boegbeeld van het Zorg- en Veiligheidshuis en verbindt alle partners op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Je stemt de koers van het Zorg- en Veiligheidshuis af met de partners en creëert draagvlak voor het beleid. Je draagt zorg voor de ontwikkeling van de dienstverlening en (vernieuwende) aanpakken, en maakt duidelijke afspraken met alle partners over hun inzet en bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis.

Je signaleert (maatschappelijke) ontwikkelingen en knelpunten en bespreekt deze met bestuurders en beleidsadviseurs. Daarvoor onderhoudt je contacten op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Je adviseert de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis en legt verantwoording aan hen af. Daarnaast adviseer je de bestuurders van alle gemeenten en netwerkpartners in de regio ZHZ over actuele zaken, trends en ontwikkelingen.

Je geeft direct leiding aan alle medewerkers (12) van het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ. Je coacht, motiveert en inspireert de medewerkers op empathische wijze, duidelijk en resultaatgericht. Je bewaakt de cohesie binnen het team en hebt oog voor de intensiteit en complexiteit van de casuïstiek waar de medewerkers mee geconfronteerd worden.

Het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ valt formeel onder de (beheer)gemeente Dordrecht, maar je rapporteert aan de Stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis bestaande uit enkele burgemeesters en wethouders namens de gemeenten, de districtchef van de politie, de plv Hoofdofficier van Justitie en bestuurders van reclassering, jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming, GGD en zorgpartijen. Daarnaast onderhoud je intensieve contacten met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond en de Veiligheidsalliantie Rijnmond (VAR).

Wat neem je mee?
Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau (bijvoorbeeld criminologie, sociologie, rechten, sociale wetenschappen) en bij voorkeur ervaring op het vakgebied. Je kunt je inleven in de situatie van mensen met complexe problematiek en je bent intrinsiek gemotiveerd om de ketensamenwerking verder te versterken. Je hebt kennis van de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context van de thema’s veiligheid, zorg en straf. Je beschikt bovendien over kennis van relevante wet- en regelgeving op deze gebieden. Daarbij heb je een duidelijke visie op maatschappelijke vraagstukken, het zorg- en veiligheidsdomein en op intensieve ketensamenwerking. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met leiding geven en bedrijfsvoering in een complexe en dynamische netwerkomgeving.

Je hebt visie en je kunt partijen verbinden aan die visie. Je bent in staat om interne en externe samenwerking te stimuleren en te faciliteren. Je bent omgevingsbewust en beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Je bent ondernemend, daadkrachtig en resultaatgericht. Daarbij heb je oog voor de mensen binnen het team.

Wat bieden we jou?
Wij bieden je een baan met veel verantwoordelijkheid in een organisatie met een informele sfeer en een prettig werkklimaat. Je werkt samen met hardwerkende en betrokken professionals aan belangrijke maatschappelijke thema’s.  Jouw werk is meer dan alleen een salaris. Daar zetten wij graag goede arbeidsvoorwaarden en zekerheden tegenover, zoals:


Solliciteer