Plaatsvervangende leden Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Gemeente Gouda

Functie omschrijving

Wordt jij straks onderdeel van onze Adviescommissie Omgevingskwaliteit?

De gemeente Gouda is namelijk op zoek naar plaatsvervangende leden voor alle disciplines, oftewel erfgoed & cultuurhistorie, architectuur en stedenbouw & landschap.

‘Gouda is een prachtige en complete cultuurhistorische stad waar rood (gebouwen, stedenbouw), groen (bomen, weilanden, natuurgebieden, oevers) en blauw (water) sterk met elkaar verbonden zijn en niet zonder elkaar kunnen.’ - wethouder Thierry van Vught

De stad Gouda bestaat uit een oude kern die is aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht met daarin vele rijks- en gemeentelijke monumenten. Daaromheen liggen stedelijke, suburbane en landelijke gebieden. In de stad spelen diverse opgaven op het gebied van nieuwbouw, transformatie, renovatie en verduurzaming, maar ook de inpassing van civieltechnische werken, groen- en waterstructuren. Actuele ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de uitbreidingswijk Westergouwe en de herontwikkeling van de Spoorzone. De commissie beoordeelt de omgevingskwaliteit van deze plannen.

De commissie, opdracht en werkwijze
De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) van de gemeente Gouda adviseert gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Zo adviseert zij onder andere over bouwplannen, restauratie van of wijzigingen aan beschermd erfgoed, stedenbouwkundige plannen, maar ook over stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteitsplannen. Naast de advisering als onderdeel van een omgevingsvergunning, adviseert de commissie ook in collegiaal overleg aan gemeentelijke projectleiders en adviseurs of in voorbesprekingen aan architecten, ontwikkelaars en monumenteninspecteurs.

De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vier onafhankelijke, vaste leden met bijzondere kennis op het gebied van erfgoed & cultuurhistorie en architectuur. Op korte termijn wordt daar een vast lid stedenbouw & landschapsarchitectuur aan toegevoegd. Verder heeft de commissie twee oproepleden die kunnen adviseren over archeologie en historische geografie. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die de commissie bijstaat, de vergaderingen voorbereidt en de verslaglegging verzorgd. Van de leden wordt verwacht dat zij affiniteit hebben voor de gemeente Gouda, maar zonder een voor deze functie relevant persoonlijk belang.

Op dit moment komt de commissie tweewekelijks, in twee verschillende samenstellingen, samen. Met de invoering van de Omgevingswet en een verandering in het proces komen er mogelijk meer plannen naar bij de AOK. Hierdoor wordt een andere werkwijze overwogen. Het is niet uitgesloten dat er dan regelmatiger een beroep wordt gedaan op de oproepleden.

De vergaderingen beginnen meestal met de kleine commissie waarna vervolgens de grote commissie van start gaat. Bij de grote commissie zijn alle vaste leden aanwezig, samen met de voorzitter en secretaris. Hier worden de complexe bouwplannen en monumenten besproken. Bij de kleine commissie is de secretaris aanwezig, samen met één lid erfgoed en één lid architectuur. De leden bij de kleine commissie wisselen elke vergadering. In een kleinere samenstelling worden onder andere kleine bouwwerken, reclame-uitingen en dergelijke beoordeeld.

Wat ga je doen?
Ongeacht de discipline die je binnen de commissie hebt ga jij het volgende doen:


Wie ben jij?
Als plaatsvervangend lid van de adviescommissie heb je een affiniteit met en interesse in de stad Gouda. 

Voor de discipline erfgoed & cultuurhistorie ligt de nadruk bij deze vacature op de cultuurhistorische (kunst- / architectuur- en algemeen historische) aspecten bij planbeoordelingen.

Specifieke competenties voor het lid erfgoed & cultuurhistorie:

Specifieke competenties voor het lid architectuur:

Specifieke competenties voor het lid stedenbouw & landschap:

Wat bieden wij?
Als lid van de onafhankelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit ben je niet bij de gemeente Gouda in dienst. Vergoeding voor het werk dat je doet voor de commissie zal gebeuren op basis van de gemaakte vergaderuren. Hiervoor hanteert de gemeente een vast uurtarief van €112,50, die voor alle leden gelijk is. Daarnaast wordt uitgegaan van standaard 1 uur voorbereidingstijd per vergadering. Verder ontvang je een vergoeding voor de gemaakte kosten met het openbaar vervoer of gereden kilometers.

Het overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) is een vereiste. Wij faciliteren het aanvragen van de VOG. 

Enthousiast?
Lever jij als lid van de adviescommissie graag een bijdrage aan de omgevingskwaliteit van de gemeente Gouda? Solliciteer kan tot en met zondag 11 juni via de button of het sollicitatieformulier.

Meer weten?
Meer informatie over de functie kun je opvragen bij Laura Amsing, Secretaris Adviescommissie Omgevingskwaliteit, via 06-48135546.

Voor vragen over de procedure kan je terecht bij Alexandra Snouck Hurgronje, recruiter afdeling HRM, via 06-43385523. 

Sollicitatieprocedure

Na de sluitingstermijn van de vacature krijg je zo snel mogelijk een reactie op jouw sollicitatie. Na een eerste selectie benaderen we de kandidaten voor een sollicitatiegesprek. We houden maximaal 2 sollicitatiegesprekken. Afhankelijk van de geldende maatregelen zullen de gesprekken fysiek of via Teams plaatsvinden. De startdatum is rond 2 oktober, maar in ieder geval niet eerder.

Van al onze nieuwe collega’s vragen we een verklaring omtrent gedrag (VOG).    


Solliciteer