Programmamanager Sociaal Domein

Gemeente Breda via Aardoom & de Jong

Functie omschrijving

Programmamanager Kwaliteit en Rechtmatigheid Sociaal Domein
36 uur per week

Voor de gemeente Breda is Aardoom & de Jong op zoek naar een daadkrachtige en verbindende Programmamanager Kwaliteit en Rechtmatigheid Sociaal Domein. Een programmamanager die koersvast is en vanuit het overstijgende belang richting en uitvoering geeft aan de kwaliteit en rechtmatigheid binnen het sociaal domein.

Wil jij werken in een ambitieuze en betekenisvolle omgeving? Heb je ervaring op een sleutelpositie binnen het sociaal domein en schakel je op een natuurlijke manier tussen externe aanbieders en het interne management? Weet jij balans te houden tussen het optimaliseren van de kwaliteit en rechtmatigheid zonder het gezamenlijk doel uit het oog te verliezen? Dan gaan we graag met je in gesprek!

Wat ga je doen als Programmamanager Kwaliteit en Rechtmatigheid?
Als Programmamanager Kwaliteit en Rechtmatigheid ben je verantwoordelijk voor het continu verbeteren van de kwaliteit van de processen binnen de totale ketens. Dit geldt zowel voor de processen bij de aanbieders als bij de gemeente zelf.

Om vast te stellen of de uitkomsten van alle processen betrouwbaar zijn en of daarbij ook wordt gewerkt volgens wet- en regelgeving, borgt de gemeente de kwaliteit van haar processen. Om als organisatie in control te zijn, wil de gemeente vooruitkijken en goed voorbereid zijn op onverwachte situaties. Dat is sturen en beheersen. Omdat er dagelijks middelen van derden worden besteed, legt de gemeente hierover verantwoording af aan burgers, gemeentebestuur, provincie en rijk. Op deze manier draagt de gemeente bij aan transparant bestuur.

Als programmamanager beoordeel je de kwaliteit van de processen. Kwaliteit heeft daarbij meerdere gezichten. Het kan gaan om de kwaliteit van de procesinrichting en bijhorende waarborgen (doelmatigheid). Het kan ook gaan om aspecten als de naleving van wet- en regelgeving en contractering (rechtmatigheid) of de kwaliteit van informatievoorziening (betrouwbaarheid).

Om de kwaliteit van processen te verbeteren voert de gemeente Breda zogenaamde kwalitatieve onderzoeken uit. Sinds 2019 zijn daar ervaringen mee opgedaan in het domein van Jeugdhulpverlening. Functioneren van het stelsel, de kwaliteit van zorg en interne bedrijfsvoering (zowel bij de aanbieder als binnen de organisatie van de gemeente Breda) staan hierin centraal.

Op dit moment richten de onderzoeken zich nog vooral op de zorglevering van instellingen voor Jeugdhulpverlening, normstelling en de naleving van gemaakte contractuele en financiële afspraken. Met jouw kennis en ervaring zorg je voor verbreding van deze onderzoeken en creëer je hiervoor draagvlak binnen en buiten de organisatie. Je geeft richting en organiseert de uitvoering in beleidsmatige zin en bepaalt het tempo voor wat betreft de reikwijdte binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld de uitbreiding naar Wmo en Participatie.

De onderzoeken dragen bij aan de beleidsontwikkeling en de kwaliteit van sturing, (financiële) beheersing en de verantwoording van de jeugdhulpverlening en naar een evenwichtige vorm van partnership met aanbieders die we als gemeente nastreven. Je bouwt voort op de eerste stappen die zijn gezet naar de uitbreiding van de onderzoeken naar aanbieders Wmo.

Taken en verantwoordelijkheden (algemeen)


Wie ben je en wat breng je mee?
Als Programmamanager Kwaliteit en Rechtmatigheid beschik je over ruime ervaring met het aansturen van projectteams in het sociaal domein en/of de zorg. Daarnaast beschik je over een passende bedrijfskundige opleiding en ben je in staat gebleken om mee te groeien in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Naast de nodige vlieguren als bedrijfskundig onderzoeker of operational auditor, beschik je over aantoonbare ervaring in het maken van complexe afwegingen op de inhoud. Je bent goed in staat om langs de lijn van de inhoud met contractpartijen gesprekken te voeren om tot een gezamenlijk beeld te komen.

Als persoon ben je communicatief vaardig en beschik je over tact en overtuigingskracht. Je hebt kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren en functionele verhoudingen en kan ‘op de verschillende borden schaken’. Omgaan met tegengestelde belangen zie je als een uitdaging en met jouw ervaring, humor en relativeringsvermogen weet je partijen nader tot elkaar te brengen.

Met jouw enthousiasme, nieuwsgierigheid en verbindende eigenschappen weet je mensen in beweging te brengen en draag je bij aan de kwaliteit van de Jeugdhulpverlening en de Wmo.

Context waarin je werkt en positionering daarbinnen
Als professionele organisatie streeft de gemeente Breda haar doelen na door processen betrouwbaar in te richten. Het sociaal domein kent meerdere belanghebbenden en betrokkenen, zowel intern als extern. Natuurlijk staan onze inwoners, jong en oud, voorop. Voor hen voeren we tal van regelingen uit, zowel vanuit de Rijksoverheid en vanuit ons gemeentelijk beleid. We hebben daarbij ook te maken met een uitgebreid netwerk aan instellingen die bijdragen aan het gemeentelijke beleid. Denk daarbij aan onderwijsinstellingen, indicatie stellende organen, zorginstellingen of werkbemiddelingsorganisaties. We werken daarbij in regionaal verband samen met andere gemeenten.

Als Programmamanager Kwaliteit en Rechtmatigheid ontwikkel en bewaak je kwaliteit en rechtmatigheid binnen het sociaal domein. In de komende jaren geef je de programmaorganisatie verder vorm, inclusief de inrichting en samenstelling van projectteams. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de Ketenmanager Jeugd.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een structurele functie voor minimaal 36 uur per week. In eerste instantie krijg je een contract voor één jaar aangeboden. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris (voorlopig) ingeschaald in schaal 13 cao Gemeenten (maximaal € 6616,- bruto per maand, op fulltime basis). Waardering in de aanloopschaal is mogelijk.

Daarnaast bouw je maandelijks over je salaris een individueel keuzebudget (IKB) op van 17,05%. Dit IKB kun je fiscaal vriendelijk inzetten voor een aantal zaken zoals: kopen van verlof, uitruil woon-/werk kilometers, aanschaf woon-/werk fiets en fitness abonnement.

Bovendien heeft werken bij de gemeente Breda het voordeel dat er aandacht is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tevens zijn er flexibele werktijden mogelijk, waardoor je je privé- en werksituatie beter op elkaar kunt afstemmen. Ook zijn er op locatie gratis fitnessfaciliteiten beschikbaar.

Een goede pensioenvoorziening (ABP) en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering maken het pakket compleet.

Procedure
Bij de werving en selectie laat de gemeente Breda zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 20 mei 2022 tegemoet.

Voor de procedure zijn de volgende data vastgelegd:
Als Programmamanager Kwaliteit en Rechtmatigheid heb je een bijzondere verantwoordelijkheid. Daarom vraagt de Gemeente Breda van iedere nieuwe collega een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Afhankelijk van het aantal geschikte kandidaten kan de vacature eerder worden gesloten, dus reageer meteen.

Alle sollicitaties gaan via Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op onze website.

Contactpersonen
Patricia Kruisbrink | E: patricia@aardoomendejong.nl | T: 06-41781139
Babette Haas | E: babette@aardoomendejong.nl | T: 06-82118669

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer