Sectorhoofd Strategie & Opgaven

Gemeente Eindhoven

Functie omschrijving

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?
Als sectorhoofd Strategie & Opgaven Voer je regie over en draag je systeemverantwoordelijkheid voor het strategieproces. Je bent verantwoordelijk voor de advisering op de strategische dossiers en opgaven richting het college van B&W (samen met de Directieraad) en zorgt dat het bestuur integrale afwegingen kan maken en strategische kaders kan scheppen met het oog op de korte en lange(re) termijn.


Sector Strategie & Opgaven
De ambities van de stad vragen om een organisatie met grote focus en professionaliteit. De directie zet daarom volop in op het matchen van de toekomstige opgaven met wat dat vraagt aan ontwikkeling van de organisatie. De vraag wat voor stad Eindhoven in de nabije toekomst wil zijn, vraagt om samenhang in visie en strategie. De komende jaren bouwen we het vermogen daartoe van de hele organisatie verder uit.

Om ervoor te zorgen dat we daarbij de juiste focus aanbrengen en houden, is de sector Strategie en Opgaven (S&O) opgericht. De sector S&O is de verbinder in het verder ontwikkelen en realiseren van het strategisch vermogen in de organisatie. Het is daarmee het epicentrum van kennis, kunde en capaciteit. Waar invulling wordt gegeven aan het hele proces van het identificeren en uitwerken van strategische ontwikkelingsvragen tot aan de vertaling naar (concrete) doelstellingen en programma’s voor de lijnorganisatie.

We staan in Eindhoven aan de vooravond van een nieuwe fase in de ontwikkeling van onze stad. Eindhoven is aantrekkelijk en blijft groeien. Het aantal inwoners is de afgelopen jaren toegenomen. Het aantal bedrijven en mensen die Eindhoven bezoeken groeit. De goed draaiende economie is hier een aanjager van.

De prognose is dat er in 2040 ongeveer 300.000 inwoners zullen zijn. De snelle groei van de stad brengt bijbehorende complexe opgaven met zich mee zoals een grote woningbouw- en bereikbaarheidsopgave, de klimaat gerelateerde opgaven en de opgave om de groei van de stad ten goede te laten komen aan alle inwoners.

Samenwerking met lokale, provinciale en nationale partners, zowel privaat als publiek wordt steeds belangrijker. Van de gemeente wordt verwacht dat zij meer en meer in staat is tot strategische sturing en tot integrale oplossingen te komen. Dit vereist een omslag in focus, werkwijze en cultuur. Vandaar dat de directie op dit ogenblik een proces van heroriëntatie op de toekomstige opgaven in gang heeft gezet, gericht op deze noodzakelijke vernieuwing.

In het denken van de directie is de rol van de sector Strategie & Opgaven daarbij randvoorwaardelijk. De sector heeft een verantwoordelijkheid voor het ecosysteem van strategen (binnen en buiten de sector) binnen de gemeente, zodat er vak en discipline overstijgend en over de sectoren heen kan worden samengewerkt.

Daarmee heeft de sector een belangrijke spilfunctie binnen de organisatie. In deze functie maakt het sectorhoofd dan ook onderdeel uit van onze topstructuur, rapporteert deze direct aan de Gemeentesecretaris en ook in bestuurlijke zin zijn er directe contacten met het college van B&W. Natuurlijk werkt het sectorhoofd daarbij ook nauw samen met de leden van de directieraad.

De sector S&O werkt aan:

Deze bundeling aan activiteiten stimuleert de inhoudelijke strategieontwikkeling, de ontwikkeling van en sturing op lange termijndoelen en strategierealisatie, o.a. via de complexe opgaven in de stad. S&O bewaakt en rapporteert daarnaast over de voortgang op de strategisch gewenste ontwikkeling. Het bevordert de samenwerking en is daardoor goed op elkaar en op de strategische opgaven afgestemd.

Daarmee draagt S&O belangrijke verantwoordelijkheid voor het organiseren van de infrastructuur en het actueel houden van de benodigde randvoorwaarden (systeem, proces, beleid, instrumentarium etc.), zodat de uitvoerend verantwoordelijken de resultaten keer op keer kunnen realiseren.

Met wie doe je dat?
De sector S&O is een nieuwe sector en is nog ontwikkeling met het doel om deze sector in de toekomst een duidelijke en robuuste plaats in de organisatie te geven. Nog niet alles is daardoor op dit moment al duidelijk. Het sectorhoofd geeft leiding aan de afdelingshoofden van de sector S&O en heeft een HR-verantwoordelijkheid voor de programmadirecteuren van de grote opgaven van de gemeente. Zij werken op hun beurt nauw samen met de strategisch adviseurs binnen de afdeling en met betrokkenen uit andere organisatieonderdelen binnen de gemeente.

Hoe maak jij het waar?

Hoe maken wij jou blij?
Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk https://www.werkenvooreindhoven.nl/over-ons/arbeidsvoorwaarden

Mocht je een interne sollicitant zijn dan ben je al bekend met de arbeidsvoorwaarden en is mogelijk niet de gehele tekst op jou van toepassing.

Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusiviteit vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl .

Solliciteren?
Dit kan tot 25 september. De Gemeente Eindhoven laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Galan Groep. Je kunt solliciteren door je cv te uploaden via: https://vacatures/galangroep.nl/directeur-externe-interne-dienstverlening/

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de Galan Groep, telefoon 035 - 694 8000 of direct met Walter Huurdeman (06-302 17 589) of Gerard Kuipers (06-215 77 274).


Solliciteer