Senior beleidsadviseur sportstimulering

Gemeente Den Haag

Functie omschrijving

Senior beleidsadviseur sportstimulering

Wil jij als senior beleidsadviseur werken aan een vitale stad waarin sport en bewegen centraal staan? En dat in de mooie stad den Haag? Lees verder!

Als senior beleidsadviseur bij de beleidsafdeling Stad en Bestuur van de dienst OCW van de Gemeente Den Haag werk je aan actuele en complexe opgaven rond verschillende thema's zoals onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn en zorg. Je werkt nauw samen met zowel Haagse als landelijke partners en hebt de mogelijkheid om je kwaliteiten bij verschillende vraagstukken en beleidsthema's in te zetten. In deze rol heb je specifiek de taak om de sportdeelname van alle Haagse inwoners te verhogen en de sportinfrastructuur in Den Haag te behouden, versterken en uit te bouwen. Dit alles met als doel om ervoor te zorgen dat iedere Hagenaar een leven lang sportief in beweging is en de positieve effecten van sport en beweging kan ervaren.

Wat ga je doen?
Als senior beleidsadviseur sportstimulering ben jij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleid op strategisch niveau. Je werkt in het kader van sportstimulering samen met je collega's aan het verhogen van de sportdeelname van alle Haagse inwoners. Je schrijft stafmemo's, stelt college- en raadsstukken op en adviseert directie en bestuurders. Ook ben je verantwoordelijk voor de Haagse invulling van de Brede Regeling Combinatiefuncties en de uitvoering van de subsidieregeling combinatiefunctionarissen sport Den Haag. Waarbij je accounthouder bent van betrokken (externe) organisaties, zorg draagt voor interne afstemming, de uitvoering van de regeling monitort en tussentijds bijstuurt. De Brede Regeling Combinatiefuncties is sinds 2023 gekoppeld aan het Gezond en Actief Leven Akkoord. In dit kader ben je vanuit sport ook nauw betrokken bij het vormen van een integrale preventieaanpak. 

Je hebt een visie op sport en bewegen en de betekenis van sport in de Haagse samenleving. Je weet vorm te geven aan en in te spelen op nieuwe trends binnen de verschillende sportdisciplines. Je zoekt actief naar verbinding en samenwerkingsmogelijkheden met andere beleidsvelden en zorgt voor win-winsituaties. 

Je werkt in nauwe afstemming en samenwerking met andere (sport)afdelingen binnen de gemeente. Als geen ander ben jij ervan op de hoogte welke interventies je kan inzetten om het gewenste resultaat te bereiken, ook doelgroep specifiek. Dit doe je natuurlijk niet alleen. Je stemt af met de medewerkers binnen sportstimulering, koppelt collega's aan elkaar en zorgt voor teamvorming. Als senior beleidsadviseur heb je een cruciale rol in het maken van de vertaalslag van beleid naar uitvoering en het inspireren van de Haagse burger tot actieve sportparticipatie.

Wat vragen wij?
Jij hebt interesse in de stad en haar inwoners en bent betrokken bij wat er in Den Haag speelt. Je hebt een passie voor sport en straalt dat uit. Je bent een vlotte schrijver die essenties snel en helder kan verwoorden. Je bent flexibel, vernieuwend en hebt gevoel voor politieke verhoudingen. Je beschikt over ruime ervaring met het coachen en inhoudelijk aansturen van medewerkers. Verder beschik je over:

academisch werk- en denkniveau;

Wat bieden wij?
Een veelzijdige functie met grote maatschappelijk impact, vraagt om toekomstgericht zijn en creatieve en innovatieve oplossingen. Naast een dynamische omgeving met uitdagende vraagstukken, werk je samen met collega's die zichzelf zien als, professioneel, betrouwbaar en betrokken bij opgave(n) maar zeker ook naar elkaar. Verder bieden wij:

Wie zijn wij?
Werken bij de beleidsafdeling Stad en Bestuur van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) betekent samen met ruim 200 collega’s werken aan mooie en complexe vraagstukken die ertoe doen rond de thema’s onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn en zorg. Wij werken aan nieuwe beleidsinitiatieven of passen bestaand beleid aan en kiezen de instrumenten om de beleidsdoelen te realiseren. Daarbij stemmen wij veelvuldig af met in- en externe partners. Ons doel is daarbij het leven van mensen in Den Haag beter te maken. In de vorm van bijvoorbeeld goede zorg, gelijke kansen voor iedereen, voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, welbevinden, gezond leven en plezierig wonen, werken en recreëren. In nauwe samenwerking met onze Haagse en landelijke partners.

Meer weten
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure of deze functie kun je contact opnemen met Pheona Verburg, manager Sport en Volksgezondheid, op telefoonnummer 06-21518236.

Extra informatie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer