Senior salaris specialist

Gemeente Eindhoven

Functie omschrijving

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?
In deze senior functie ben jij verantwoordelijk voor het coördineren, adviseren en verbeteren van de salarisadministratie binnen de gemeente Eindhoven. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor complexe vraagstukken en coacht het team bij ingewikkelde taken en casuïstiek. Daarnaast zorg je voor de naleving van wet- en regelgeving, beheer je het salarissysteem Gemal en genereer je waardevolle managementinformatie. Naast een adviserende rol, coördineer je ook de uitvoering van beleid en aanbevelingen met betrekking tot de salarisadministratie. Denk hierbij aan het opstellen van de jaarkalender, en het proactief signaleren en implementeren van veranderingen in de wet- en regelgeving van de CAO gemeenten. Om de juiste toepassing van deze wet- en regelgeving te waarborgen werk je nauw samen met het P&O-team en functioneel beheer.Verder ben je lid van het expert team met betrekking tot het HR gerelateerde jaarwerk en de jaarrekening. Daarnast ben je ook de contactpersoon voor externe salaris relates zoals ABP, Loyalis, UWV en Visma etc.

De sector P&O maakt een flinke ontwikkeling door. De dienstverlening naar de sectoren wordt verder geprofessionaliseerd en wordt hard gewerkt aan de implementatie. Implementaties van nieuwe werkwijzen en systemen helpen bij die professionalisering. Er wordt o.a. gewerkt vanuit het HR en salaris systeem (Visma raet).

Quote van collega: “Het is fijn medewerkers optimaal te kunnen faciliteren/ontzorgen bij hun integrale HR en salarisgerichte vragen, onder andere door middel van selfservice met als motto: voordoen, samen doen en zelf doen”.

Met wie doe je dat?

Met je collega’s van de HR Services ondersteunen alle medewerker met HR en HR gerelateerde vragen. Hierbij werk je samen met HR Managers, HR Specialisten en Salarisadministratie. Daarnaast zijn er contacten met andere afdelingen zoals IT en Facilitair.


 • Je bent eerste aanspreekpunt met betrekking tot complexe salaris gerichte vraagstukken en projecten;
 • Binnen de beleidskaders en vrije beleidsruimte bied je inhoudelijke ondersteuning, advisering over, uitvoering en aanpassing van beleid, projecten en processen. Hierin adviseer je op basis van klantbehoefte met betrekking tot salaris technische vraagstukken waarin je zelf de afweging maakt welke keuzefactoren van toepassing zijn. Je haalt de klantbehoefte pro actief op door in verbinding te staan met business. Je adviseert gevraagd en ongevraagd sectoren en domeinen en ziet daarmee toe op de uitvoering en aanpassing van het beleid en schrijft zelf beleid als het gaat om salaris of salarisgerelateerde vraagstukken;
 • Je verzamelt managementinformatie uit onze systemen, voert regie over en beheert de integrale HR salaris systemen. Je analyseert, signaleert en adviseert hierover pro actief over veranderingen in de fiscale wet- en regelgeving en begeleid en implementeert de veranderingen naar gebruiksvriendelijke processen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer en doorontwikkeling van het salarissysteem en de managementinformatie. Je maakt analyses voor diverse financiele producten, processen en voorstellen;
 • Je ontwikkelt nieuw beleid en past het huidige beleid aan in alles wat salaris technisch is of salaris technisch gerelateerd is;
 • Je doelt de eindcontrole op de salarisrun en afdracten van pensioenpremies en loonheffiningen;
 • Je neemt deel aan het kernteam E RM samen met functioneel beheer en senior consultants van het Salarissysteem;
 • Je neemt deel aan organisatiebrede en sectorbrede projecten en werkgroepen om vakinhoudelijke bijdragen te leveren.

Team- en organisatieontwikkeling
 • Je stelt in samenwerking met het team een jaarplan op voor de uitvoering van het vastgesteld beleid;
 • Je signaleert trends (vragen/informatiebehoeften/actualiteiten bewaken) en initieert verbeteringen ten behoeve van de HR jaarkalender. Je stelt hierin procesoptimalisaties en verbetering van beleid voor op team, sector- en organisatieniveau, ondersteunt en adviseert hierin;
 • Je signaleert trends op organisatieniveau en je stelt proces- en beleidsoptimalisaties voor;
 • Je hebt zicht op verbetermogelijkheden in de HR dienstverlening en draagt hierin bij aan verdere optimalisatie, digitalisering, automatisering en robotisering van diensten, processen en beleid;
 • Je onderzoekt hoe de klantbehoefte optimaal samengebracht kan worden met het standaardiseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • Je deelt kennis en ervaring met collega’s van HR en zorgt voor een uniforme borging van deze informatiestukken.Hoe maak jij het waar?

Onmisbare competenties

Hoe maken wij jou blij?

Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusie vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl.

Solliciteren?

Reageren kan tot en met 9 oktober. In het kader van ons ‘Gelijke kansen beleid’ en onze objectieve selectieprocedure is de motivatiebrief geen onderdeel meer van ons selectieproces. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Joost van den Eijnden, recruiter via 06-24502432. Heb je nog inhoudelijke vragen? Geert Jan Thijssen, Afdelingshoofd Advies en Administratie staat je graag te woord via geertjan.thijssen@eindhoven.nl

Acquisitie stellen we niet op prijs.


Solliciteer