Strategisch adviseur met aandachtsgebied sociaal domein

Gemeente Dordrecht

Functie omschrijving

Dordrecht is een ambitieuze stad, met een daarbij passend politiek akkoord. Met onze plannen gaan we echt een verschil maken voor onze inwoners en ondernemers. Daarvoor hebben we een koers uitgestippeld die ons sterker gaat maken als krachtige organisatie voor stad en regio.

Strategisch adviseur Sociaal Domein
Dordrecht is een ambitieuze stad, met een daarbij passend politiek akkoord en daarbij passende energieke bestuurders. Met onze plannen gaan we echt een verschil maken voor onze inwoners en ondernemers. Een sterke en groene stad, met meer betaalbare en energiezuinige woningen, een krachtige economie en gelijke kansen voor iedereen. Een veilige, leefbare en levendige stad om in te wonen en te werken. Daarnaast werken we aan onze regionale opgaves en vraagstukken, samen met veel partners binnen en buiten onze regio. Onze organisatie werkt vol energie aan deze ambities. Daarvoor hebben we een koers uitgestippeld die ons sterker gaat maken als krachtige organisatie voor stad en regio.

Aandachtsgebied Sociaal domein

Het sociaal domein in Dordrecht vraagt om twee redenen bijzondere aandacht, die we vanuit de betreffende functie vorm willen geven.

Het belang van monitoren van en anticiperen op landelijke ontwikkelingen

Na de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 bestaat meer dan de helft van de gemeentelijke begroting uit sociaal domein gerelateerde taken. Er liggen grote verantwoordelijkheden richting de samenleving, die onder een vergrootglas liggen. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor landelijke ontwikkelingen op het sociaal domein en tot wat voor strategische, financiƫle en organisatorische vragen deze ontwikkelingen voor de gemeente Dordrecht (zouden moeten) leiden. Deze landelijke ontwikkelingen volgen zich vaak in hoog tempo op, dus dit vraagt serieuze aandacht.

Het beter integreren van het sociaal domein in ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Bij grote ontwikkelingen in de stad wordt het sociaal domein ambtelijk niet altijd 'van nature' meegenomen. Denk aan gebiedsontwikkelingen en strategische (regionale) agenda's voor de lange termijn. Enerzijds zit dit in cultuur. Anderzijds vraagt het ook echt gerichte inzet ('duwen en trekken') om het sociaal domein breder op de kaart te zetten aan de besluitvormende tafels. Het gaat om een takenpakket van 0.5 FTE met het aandachtsgebied sociaal domein. De overige tijd (0.5 FTE) draag je bij aan de brede strategische adviesrol binnen het team Strategie & Control.

Waar kom je te werken?
Gezien het hiervoor geschetste belang 'in de buitenwereld' en de noodzaak het sociaal domein breder in ontwikkelingen mee te nemen is er vorig jaar voor gekozen om formatie in het team strategie vrij te maken om het sociaal domein in relatie tot andere ontwikkelingen goed te positioneren. Door een wisseling van takenpakket valt deze rol nu vrij.

Het team Strategie & Control bestaat uit zo'n 25 mensen die zich inzetten voor het versterken van bestuur en organisatie. Wij hebben veel disciplines binnen ons team, waaronder stadsstrategen, businesscontrollers en adviseurs op het gebied van netwerksamenwerking, governance, public affairs en beleidsontwikkeling en -monitoring.

Wat ga je doen?


Wat neem je mee?

Wat bieden we jou?
Wij bieden je als Strategisch Adviseur Sociaal Domein een mooie uitdagende baan met veel ruimte voor initiatief en zelfontplooiing in een organisatie en een team met een informele sfeer en een prettig werkklimaat. Verder mag je rekenen op:

Solliciteren of meer weten?
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Teamleider Strategie en Control; Lerry Overgaauw, tel 0613721424.


Solliciteer