Strategisch Beheerder

Gemeente Oss

Functie omschrijving

Strategisch Beheerder
36 uur per week

Weet jij wat een goede openbare ruimte is? Dan krijg je bij ons alle ruimte om daarmee aan de slag te gaan.

De gemeente Oss is hard op weg om een 100.000+ gemeente te worden. Dat betekent onder meer dat we een aantal toekomstbepalende opgaven hebben in de openbare ruimte. Hier spelen onderwerpen op het gebied van wonen, klimaatadaptie en duurzaamheid een belangrijke rol. Om dit in goede banen te leiden, zijn we voor de afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) op zoek naar een strategisch beheerder.

We zijn voorloper op het gebied van integrale inrichting en beheer van de openbare ruimte en hebben hiermee een jarenlange traditie opgebouwd. Daarom dagen we jou uit: Weet jij wat een goede openbare ruimte is? Dan krijg je bij ons alle ruimte om daarmee aan de slag te gaan.

Wat ga je doen?
Er liggen complexe en multidisciplinaire opgaven op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en daarmee ga jij aan slag. Omdat we werken aan integrale oplossingen, is het belangrijk dat je dit doet in nauwe samenwerking met onze inwoners, bedrijven en natuurlijk je collega’s. Samen ga je op zoek naar oplossingen op het gebied van mobiliteit, zoals wegen en verkeer of de openbare ruimte.

In principe komen alle vraagstukken die niet technisch van aard zijn bij jou. Maar je helpt wel technische vraagstukken om te zetten naar bestuurlijke stukken en ontwikkelt beleid en beheer op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte. Onderwerpen waar je mee te maken krijgt zijn de vervangingsopgave openbare ruimte in relatie met economie en de energietransitie. Maar ook functionele vraagstukken over het gebruik van de openbare ruimte zoals verkeer, terrassen en evenementen vragen jouw aandacht.

Je adviseert collega's en het bestuur over brede en multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van openbare ruimte en mobiliteit en je zorgt ervoor dat deze oplossingen op draagvlak kunnen rekenen.
Je vertaalt het beleid naar uitvoering maar ook de uitvoering naar beleid. Beheerders weten immers wat wel en niet werkt in de praktijk.

Wat bieden we?


Wie is onze ideale kandidaat?
We vragen een creatieveling die de verbinding weet te leggen met alle betrokken partijen. Je kunt goed om gaan met emoties van anderen en weet dit te vertalen naar concrete (bestuurlijke) adviezen. Je staat daarom stevig in je schoenen. Wat vragen we verder:
Hoe ziet onze afdeling/team eruit?
De afdeling IBOR bestaat uit ca. 190 fte verdeeld in zes teams:
Je wordt geplaatst binnen het team Vakbeheer en Specialisten (ca. 35 fte) bij de vakgroep Mobiliteit (Wegen, Verkeer, Betaald Parkeren, Haven, Verkeersregelinstallaties en Openbare verlichting).
Binnen het team hebben we ook nog de volgende vakgroepen:
Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Luc Visschers, teamleider Vakbeheer en Specialisten, via het algemeen telefoonnummer 14-0412.

Wil je meer weten wat de afdeling IBOR voor staat ga dan naar youtu.be/07x7s2Pp7Xs. Daar staat een filmpje dat gaat over de afdeling.

Ben jij klaar om door te breken?
Reageer uiterlijk zondag 29 mei 2022 via het sollicitatieformulier op onze website t.a.v. Luc Visschers.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 2 juni 2022 en/of maandag 6 juni 2022.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer