Teammanager RBP

Gemeente Woerden

Functie omschrijving

Werken voor Woerden en Oudewater: WOW!

Team RB&P zoekt een teammanager Ruimtelijk Beleid & Projecten

-       36 uur – functieschaal 13

5 redenen waarom jij als teammanager RBP wilt werken bij de gemeente Woerden:


De functie

Als manager van het team Ruimtelijk Beleid & Projecten geef jij integraal leiding aan een afdeling van ongeveer 40 professionals, ben jij aanspreekpunt voor het bestuur en maak je onderdeel uit van het MT.

Managen van het team Ruimtelijk Beleid & Projecten

Al naar gelang de situatie weet jij jouw team te stimuleren, inspireren, motiveren en faciliteren. Je denkt mee over de ontwikkeling van het team en domein en weet je collega’s hierin mee te nemen. Jij ziet wat het team nodig heeft en hebt een persoonlijke benadering. Je verbindt vanuit integraal leiderschap, coacht op eigenaarschap, talent en resultaat en bent zichtbaar binnen de organisatie. Hierdoor stel je het team in staat om proactief en vanuit persoonlijk leiderschap samen te werken, zowel onderling binnen het team als met de andere teams. Jij bent verantwoordelijk voor de formatie, bezetting en begroting van jouw team. 

Opdrachtgever / opdrachtnemerschap

Jouw rol is om ervoor te zorgen dat verantwoordelijkheden (opdracht, opdrachtgever, opdrachtnemer) duidelijk zijn belegd en dat collega’s in staat zijn om ze waar te maken. Je ziet welke resultaten er bereikt moeten worden en zorgt ervoor dat deze worden gerealiseerd.

Verbinden

Jij bent sparringpartner voor het college, MT en de afdeling op hoofdlijnen en financiën van het ruimtelijk domein. Je bent het boegbeeld van het team, staat voor de mensen en legt de verbindingen in de organisatie en met het bestuur. Je stelt het team in staat om proactief en vanuit persoonlijk leiderschap samen te werken, zowel onderling binnen het team als met de andere teams. Jij kunt vanuit jouw affiniteit met het ruimtelijk domein – op hoofdlijnen - meepraten over de thema’s waarmee de drie clusters binnen het team zich bezig houden. De mensen in jouw team zijn inhoudelijk sterk en zelfstandig en weten waar het over gaat. Ze onderhouden veel contacten zelf: de lijnen met onze bestuurders zijn kort.

Doorontwikkeling van het domein Ruimte

Domein Ruimte is in beweging. We zijn in de afgelopen jaren al anders gaan werken en willen dit versterken: meer in samenhang en in een nauwere samenwerking met onze inwoners en marktpartijen, maar ook met andere domeinen, de directie en het bestuur. Daarom willen we de organisatievorm van ons domein tegen het licht houden. We verwachten daarbij van jou een belangrijke rol. Binnen ons MT werken we aan een constante verbetering van de prioritering en de invoering van het bijbehorende portfolio-management.

Het team en de organisatie

Binnen de gemeentelijke organisatie werken we in een aantal domeinen. Domein Ruimte bestaat uit drie teams: Vastgoed, Ruimtelijke Plannen en Ruimtelijk Beleid en Projecten. Voor het laatstgenoemde team zoeken we een ontwikkelgerichte teammanager. Het team Ruimtelijke Beleid en Projecten (RBP) bestaat uit 40 professionals die zowel in persoonlijkheid als functie van elkaar verschillen, maar elkaar juist vanuit dat verschil weten te versterken. RBP houdt zich bezig met Milieu, Wonen, Projecten en Energietransitie. Het team is op basis van deze thema’s ingedeeld in drie clusters.

Cluster Wonen en Milieu

Dit cluster is verantwoordelijk voor het woonbeleid en de uitvoering daarvan. Dit doen we in afstemming met de regio. Daarnaast is het cluster verantwoordelijk voor het milieubeleid en zijn we accounthouder voor de Omgevingsdienst, die voor ons de uitvoering van de milieutaken doet.

Cluster Energietransitie

In dit cluster wordt gewerkt aan de energie-  en warmtetransitie. De komende jaren werken we onder meer aan omgevings- en vergunningstrajecten voor een windpark en zonnevelden. We ondersteunen bewoners en bedrijven bij isolatiemaatregelen en energiearmoede. De complexe opgaves vragen een integrale samenwerking met andere disciplines en domeinen.

Cluster Projecten

Alle grote ruimtelijke projecten en opgaven komen samen in het cluster Projecten. Integraliteit, resultaat- en omgevingsgericht zijn onze kernwaarden. Gewerkt wordt in projectteams met specialisten uit de gehele organisatie.

In zowel Woerden als Oudewater gebeurt veel! Voor gemeentes van onze omvang zijn we met veel grootschalige ontwikkelingen aan de slag, die belangrijk zijn voor onze toekomst. Kijk zelf maar naar de (woning)bouwprojecten van Woerden en Oudewater. Dat is niet het enige, want er wordt ook volop gewerkt aan de verkeersstructuur, de bedrijventerreinen en de vraagstukken rondom de bodemdaling die in het hele Groene Hart spelen.

De gemeente Woerden is een inclusieve organisatie. Wij hechten er veel waarde aan de diversiteit van onze samenleving weerspiegeld te zien in onze organisatie. Dit betekent dat wij niet alleen de ruimte bieden aan iedereen maar diversiteit ook als kracht zien. Wij werken voor twee gemeentebesturen, Oudewater en Woerden: WOW! Hoe dat gaat lees je op https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Wat neem je mee?

Competenties

Jij weet wie je bent, hebt oog voor de ander, doorziet situaties, herkent processen en bent toekomstgericht. Je weet moeiteloos te schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen. Dit heb jij in het verleden al vaak succesvol ingezet. Je bent in staat om vraagstukken integraal te bekijken en te analyseren. Je stelt mensen in staat boven zichzelf uit te stijgen. Als dat nodig is hak je snel een knoop door. Je hebt lef, bent iemand die weet hoe jij mensen mee krijgt en weet grenzen te bewaken. Uiteraard ben je politiek en bestuurlijk sensitief en weet je met oog voor de kwaliteiten van jouw team en individuele medewerkers ontwikkeling in gang te zetten. Je vindt het belangrijk om open en transparant te zijn. Feedback geven en ontvangen is voor jou vanzelfsprekend, omdat dat hoort bij jouw zakelijke instelling.

Kennis en ervaring


Arbeidsvoorwaardelijk

Bij de gemeente Woerden hebben wij oog voor jou. Als professional maar ook als individu. De sfeer is innovatief, dynamisch en persoonlijk. In onze gemeente krijg je vrijheid om hier de invulling aan te geven die bij jou het beste past. Bijvoorbeeld door het nieuwe werken, wat plaats en tijd onafhankelijk is.  

Concreet bieden we het volgende:


De sollicitatieprocedure


Solliciteer