Voorzitter commissie bezwaarschriften

Gemeente Noordoostpolder

Functie omschrijving

Gemeente Noordoostpolder zoekt twee nieuwe leden voor de rol van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor de commissie voor de bezwaarschriften

 

Onze gemeente is volop in ontwikkeling en wil dichter bij de samenleving staan. We zoeken bewust verbinding met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de regels, maar dat kan op een flexibele manier. Zo spelen we (pro)actief in op wat er leeft in onze lokale samenleving. 

Wegens het vertrek van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de commissie , zoekt de commissie bezwaarschriften Noordoostpolder mensen die ons willen helpen de juistheid van onze besluiten te toetsen, waarbij de gepastheid van onze dienstverlening voorop staat.

Lijkt je dat interessant? Geef je dan nu op om voorzitter te worden van de commissie voor de bezwaarschriften.

Dit doet de commissie voor de bezwaarschriften
De commissie is een onafhankelijke commissie en adviseert over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften die zijn ingediend in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en zijn gericht tegen het besluiten op alle gemeentelijke bestuursrechtsgebieden (behalve gemeentelijke belastingen).

De commissie is onderverdeeld in twee kamers: Algemene zaken en Sociaal domein. De algemene kamer adviseert over de overige bestuursrechtelijke onderwerpen (o.a. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet open overheid Algemene Plaatselijke verordening, Wet basisregistratie personen). 

De bezwaarschriften van de kamer Sociaal domein hebben uitsluitend betrekking op het terrein van de sociale zekerheid (o.a. Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning).

Elke kamer bestaat uit een voorzitter en twee leden. Daarnaast is er een plaatsvervangend lid. De zittingsduur is 4 jaar. De bijeenkomsten vinden één keer per maand plaats.

Dit breng je mee
Voor deze functie zoeken wij mensen die:

Dit bieden wij

Wil je meer weten over deze functie?

De secretarissen van respectievelijk de kamer sociaal domein, mevrouw M. Hoogstraten, en de algemene kamer, mevrouw L. Holl, kunnen je meer vertellen. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 06-10 89 49 01 of per email: m.hoogstraten@noordoostpolder.nl of 06-13 34 26 63 of per e-mail l.holl@noordoostpolder.nl

Als je belangstelling hebt stuur dan je motivatiebrief en CV (bij voorkeur in pdf) via de button ‘’solliciteren’’. We vragen je daarbij ook aan te geven of je een voorkeur hebt voor welke rol binnen de bezwaarschriftencommissie. 


Solliciteer