Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

De VRGZ draagt bij aan een veilige regio. Hier worden rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden. In onze regio kunnen de inwoners rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de VRGZ samen met de 14 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met oog voor sociale veiligheid. Onze ambitie is het op uitstekende wijze leveren van diensten aan iedereen die woont, werkt en verblijft in Gelderland-Zuid en daarmee in belangrijke mate bij te dragen aan een veilige leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als verbinder van veiligheid en staan midden in de samenleving.


Meest recente vacatures in Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Contactinformatie